Mėnesio asmenybės

Pranė
Dundulienė
20 a. lietuvių etnologė. Tyrinėjimų sritis – žemdirbystė ir jos įrankiai, dvasinė kultūra, daugiausia tikėjimai, papročiai, mitai ir simboliai. Vadovavo daugeliui studentų etnografinių ekspedicijų. Daugiau
Liudvika Karolina
Radvilaitė
17 a. antros pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų veikėja, lietuviškų knygų fundatorė. Paskutinė Biržų-Dubingių šakos kunigaikščių Radvilų palikuonė, viena turtingiausių Abiejų Tautų Respublikos moterų. Daugiau
Olof
Palme
Ulofas Palmė, Švedijos valstybės veikėjas. 1969–1976 ir 1982–1986 ministras pirmininkas. Daugiau
Mikalojus Kristupas
Radvila Našlaitėlis
16 a. antros pusės–17 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir kultūros veikėjas. Daugiau
Motiejus
Valančius
19 a. Žemaičių vyskupas, rašytojas, liaudies švietėjas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Vytautas
Mikalauskas
20 a. lietuvių kino režisierius, kinotyrininkas. Daugiau
Michail
Gorbačiov
Michailas Gorbačiovas, SSRS valstybės veikėjas. 1985–1991 SSKP Centro komiteto generalinis sekretorius. 1990–1991 SSRS prezidentas. Pradėjo ir vykdė vadinamąja pertvarkos politiką, kurios išdava buvo SSRS žlugimas. Daugiau
Bedřich
Smetana
Bedržichas Smetana, 19 a. čekų kompozitorius, pianistas. Čekų nacionalinės muzikos pradininkas. Daugiau