Mėnesio asmenybės

Alfonsas
Nakas
20–21 a. žurnalistas, JAV lietuvių visuomenininkas. 1967–71 Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos sekretorius. Lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Daugiau
Ragnar
Frisch
Ragnaras Frišas, 20 a. norvegų ekonomistas. Išplėtojo paklausos ir gamybos teoriją, pasiūlė terminus: ekonometrija, mikroekonomika, makroekonomika. Nobelio premija (1969, pirmoji ekonomikos srities; su J. Tinbergenu). Daugiau
Alexander Graham
Bell
Aleksandras Greihamas Belas, 19 a.–20 a. pradžios JAV mokslininkas išradėjas. Išrado telefoną. Daugiau
Jogaila
Lietuvos didysis kunigaikštis (1377–1381, 1382–1392) ir Lenkijos karalius (1386–1434). Gediminaitis. Daugiau
Kazimieras
Uoka
20 a. pabaigos–21 a. pradžios Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas. Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Antonio
Vivaldi
Antonijus Vivaldis, 18 a. italų kompozitorius, smuikininkas virtuozas. Daugiau
Rosa
Luxemburg
Roza Liuksemburg, Vokietijos ir Lenkijos socialdemokratų veikėja ir teoretikė. Daugiau
Anna
Achmatova
Ana Achmatova, 20 a. rusų poetė. Priklausė akmeistų literatūrinei grupuotei. Ankstyvajai poezijai būdinga meilės, moters išgyvenimų temos, vėlyvajai – pilietiškumas, filosofinė refleksija. Daugiau