Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Lagrange’o
funkcija
mechaninės sistemos būdingoji funkcija. Daugiau
Lagrange’o
taškai
penkios padėtys, kuriose labai mažos masės kūnas yra pusiausviras kitų dviejų didelės masės kūnų atžvilgiu. Daugiau
laidavimas
sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės forma. Laiduotojais gali būti kaltininko tėvai, artimieji ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Daugiau
laidavimas
įsipareigojimas už atlyginimą ar neatlygintinai atsakyti kito asmens kreditoriams, jei asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Atsiranda sudarius rašytinę sutartį, įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu. Daugiau
laidininkai
medžiagos, sąlygiškai gerai, palyginti su puslaidininkiais ar dielektrikais, praleidžiančios elektros srovę. Daugiau
laidis
dydis, kuriuo apibūdinamas medžiagos arba tam tikro darinio elektrinis, magnetinis, šiluminis ir kitas laidumas. Daugiau
laidojimo
paminklai
archeologinės vietos, kuriose laidoti mirusieji. Daugiau
laidosena
mirusiųjų laidojimo būdas. Daugiau