Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Wacław Aleksander
Maciejowski
Vaclavas Aleksanderis Macejovskis, 19 a. lenkų istorikas, filologas. Nagrinėjo senovės Romos ir slavų tautų teisę, Lenkijos ir kai kurias Lietuvos istorijos problemas. Daugiau
Wacław
Dziewulski
Vaclavas Dzevulskis, 19 a. pabaigos–20 a. Lietuvos fizikas. Daugiau
Wacław
Grodecki
Vaclavas Grodeckis, 16 a. lenkų kartografas. Sudarė žemėlapį, kuriame pavaizdavo nemažai Lietuvos geografinių objektų. Daugiau
Wacław
Sierpiński
Vaclavas Serpinskis, 20 a. lenkų matematikas. Daugiau
Waldemar Christopher
Brögger
Valdemaras Kristoferis Briogeris, 19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės norvegų geologas ir mineralogas. Veiklos sritis – magminių ir metamorfinių uolienų susidarymo sąlygų tyrimai. Daugiau
Waldemar
Lindgren
Valdemaras Lindgrenas, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų geologas. Sukūrė rūdų telkinių genetinę klasifikaciją. Daugiau
Waldemar
Rezmer
Valdemaras Rezmeris, lenkų karo istorikas. Daugiau
Waldo
kriterijus
statistinis kriterijus, skirtas parametrinėms hipotezėms tikrinti. Daugiau