Rezmer Waldemar (Valdemaras Rèzmeris) 1949 03 06Gdynė, lenkų karo istorikas. Habil. dr. (1993).

Išsilavinimas ir veikla

1973 baigė Torunės Mikalojaus Koperniko universitetą. Nuo 1981 jame dirba (1973–81 mokytojavo); profesorius (1996). Nuo 1994 šio universiteto Karo istorijos skyriaus vedėjas, 2002–08 Istorijos fakulteto dekanas. Jo pastangomis Mikalojaus Koperniko universitetas užmezgė glaudžius ryšius su daugeliu Lietuvos mokslo ir kultūros institucijų, universitete pradėta dėstyti lietuvių kalba, Torunėje įsikūrė Lietuvos mokslo ir kultūros židinys.

Tyrimų sritys ir veikalai

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: 20 a. pirmos pusės Lenkijos Respublikos kariuomenės istorija; Lietuvos kariuomenė 1918–40.

Svarbiausi veikalai: Armija „Poznań“ 1939 (Armia „Poznań“ 1939 1992), Mūšiai Pomeranijoje: Vyslos Pomeranijos karo istorijos eskizai (1109–1945) (Bitwy na Pomorzu: Szkice z dziejów militarnych Pomorza Nadwiślańskiego (1109–1945), su Mieczysławu Bielskiu, 1993), Torunės tvirtovė: 1920 metų būklė (Twierdza Toruń: Stan w latach dwudziestych XX wieku, su Mieczysławu Giętkowskiu ir Zbigniewu Klemensu Karpusu, 2001), Armija „Pomorze“ lenkų kampanijoje 1939 metais: Bzuros mūšis (Armia „Pomorze“ w kampanii polskiej 1939 roku: Bitwa nad Bzurą 2004), Lenkijos kariuomenės štabo operatyvinė tarnyba 1939 metais: Organizacija. Veikimo nuostatai. Pasirengimas karui (Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku: Organizacja. Zasady funkcjonowania. Przygotowanie do wojny 2010).

Lietuviškai tematikai skirtos monografijos: Lietuvos karo aviacija 1919–1940 (Litewskie Lotnictwo Wojskowe 1919–1940 1999), Lietuvos kariuomenė 1918–1940 (Wojsko Litewskie 1918–1940 2009). Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių. Spaudai parengė dokumentų ir medžiagos rinkinį Raudonosios armijos kareiviai lenkų nelaisvėje 1919–1922 (rusų kalba, su Genadijumi Matvejevu ir Z. K. Karpusu, 2004).

1935

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką