Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Edward William
Elgar
Edvardas Viljamas Elgaras, 19–20 a. anglų kompozitorius. Naujosios anglų muzikos pradininkas. Didžiosios Britanijos neoficialaus himno (Vilties ir šlovės žemė 1902, žodžiai Arthuro Christopherio Bensono) autorius. Daugiau
Edward William
Godwin
Edvardas Viljamas Godvinas, 19 a. anglų architektas. Daugiau
Edward William
Lane
Edvardas Viljamas Leinas, 19 a. anglų arabistas. Apsigyvenęs Egipte savarankiškai studijavo arabų literatūrą, Koraną. Tyrinėjo arabų kalbos leksikografiją, egiptiečių papročius. Daugiau
Edward Wilmont
Blyden
Edvardas Vilmontas Blaidenas, 19–20 a. Liberijos švietėjas. Kultūrinio nacionalizmo koncepcijos, kuri tapo 20 a. Afrikos tautų nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo ideologiniu pagrindu, kūrėjas. Daugiau
Edward Władysław
Passendorfer
Edvardas Vladyslavas Pasendorferis, 20 a. lenkų geologas. Tyrė Vilniaus kraštą, sudarė Vilniaus apylinkių kvartero žemėlapį. Daugiau
Edwige
Feuillère
Edvižė Fejer, 20 a. prancūzų aktorė. Daugiau
Edwin Arlington
Robinson
Edvinas Arlingtonas Robinsonas, 19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų poetas. Daugiau
Edwin Ernest
Salpeter
Edvinas Ernestas Solpiteris, 20 a.–21 a. pradžios JAV astrofizikas. Vienas šiuolaikinės žvaigždžių evoliucijos teorijos kūrėjų. Daugiau
Edwin Ernst
Moritz Geist
Edvinas Ernstas Moricas Geistas, 20 a. vokiečių kompozitorius, muzikologas, kapelmeisteris. Daugiau
Edwin Eugene
Jr. Aldrin
Edvinas Judžinas Oldrinas jaunesnysis, JAV astronautas. Antrasis žmogus, vaikščiojęs po Mėnulį. Daugiau
Edwin
Fischer
Edvinas Fišeris, 20 a. Šveicarijos pianistas, dirigentas, pedagogas. Daugiau
Edwin Gerhard
Krebs
Edvinas Gerhardas Krebsas, Jungtinių Amerikos Valstijų biochemikas. Nobelio premija (1992). Daugiau
Edwin Hans Karl
von Manteuffel
Edvinas Hansas Karlas fon Mantoifelis, Prūsijos karo veikėjas. Daugiau
Edwin Henry
Landseer
Edvinas Henris Landsyras, 19 a. anglų tapytojas, skulptorius. Daugiau
Edwin Herbert
Hall
Edvinas Herbertas Holas, 19 a.–20 a. pirmos pusės JAV fizikas. Daugiau