Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Edward von
Ropp
Edvardas fon Ropas, 19 a. vidurio–20 a. pirmos pusės katalikų vyskupas. Daugiau
Edward Wadie
Said
20 a. JAV ir Palestinos sociologas, filosofas, kultūros ir literatūros teoretikas bei kritikas, politinis veikėjas. Daugiau
Edward
Weston
Edvardas Vestonas, 19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų fotografas. Daugiau
Edward
White
Edvardas Vaitas, 20 a. JAV astronautas. Daugiau
Edward Wilhelm
Rühle
Edvardas Vilhelmas Riūlė, 20 a. lenkų geologas, geografas. Geologinio kartografavimo darbų Lenkijoje pradininkas. Daugiau
Edward William
Elgar
Edvardas Viljamas Elgaras, 19–20 a. anglų kompozitorius. Naujosios anglų muzikos pradininkas. Didžiosios Britanijos neoficialaus himno (Vilties ir šlovės žemė 1902, žodžiai Arthuro Christopherio Bensono) autorius. Daugiau
Edward William
Godwin
Edvardas Viljamas Godvinas, 19 a. anglų architektas. Daugiau
Edward William
Lane
Edvardas Viljamas Leinas, 19 a. anglų arabistas. Apsigyvenęs Egipte savarankiškai studijavo arabų literatūrą, Koraną. Tyrinėjo arabų kalbos leksikografiją, egiptiečių papročius. Daugiau
Edward Wilmont
Blyden
Edvardas Vilmontas Blaidenas, 19–20 a. Liberijos švietėjas. Kultūrinio nacionalizmo koncepcijos, kuri tapo 20 a. Afrikos tautų nacionalinio išsivaduojamojo judėjimo ideologiniu pagrindu, kūrėjas. Daugiau
Edward Władysław
Passendorfer
Edvardas Vladyslavas Pasendorferis, 20 a. lenkų geologas. Tyrė Vilniaus kraštą, sudarė Vilniaus apylinkių kvartero žemėlapį. Daugiau
Edwige
Feuillère
Edvižė Fejer, 20 a. prancūzų aktorė. Daugiau
Edwin Arlington
Robinson
Edvinas Arlingtonas Robinsonas, 19–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų poetas. Daugiau
Edwin Ernest
Salpeter
Edvinas Ernestas Solpiteris, 20 a.–21 a. pradžios JAV astrofizikas. Vienas šiuolaikinės žvaigždžių evoliucijos teorijos kūrėjų. Daugiau
Edwin Ernst
Moritz Geist
Edvinas Ernstas Moricas Geistas, 20 a. vokiečių kompozitorius, muzikologas, kapelmeisteris. Daugiau
Edwin Eugene
Aldrin Jr.
Edvinas Judžinas Oldrinas jaunesnysis, JAV astronautas. Antrasis žmogus, vaikščiojęs po Mėnulį. Daugiau