Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Nabis
Spartos tironas (207–192 pr. Kr.). Radikalias ekonomines, socialines reformas: išvijo arba nužudė kai kuriuos oligarchus; konfiskavo stambių žemvaldžių žemes ir jas išdalijo bežemiams spartiatams ir helotams, kuriems buvo suteiktos piliečių teisės. Daugiau
Nabonidas
paskutinis Babilonijos karalius (556–539 pr. Kr.). Daugiau
Nabopalasaras
Naujosios Babilonijos karalystės įkūrėjas ir karalius (626–605 pr. Kr.). Daugiau
Nabuchodonosaras
I
Babilonijos karalius (apie 1125–1103 pr. Kr.). Jo laikais prasidėjo naujas, bet trumpas Babilonijos karalystės pakilimas. Daugiau
Nabuchodonosaras
II
Naujosios Babilonijos karalystės karalius (605–562 pr. Kr.). Jam valdant įkurta daug miestų, Babilonas apjuostas galinga gynybine siena, iškasti kanalai, vandens saugyklos, pastatytas Babelio bokštas (zikuratas), įrengti kabantieji sodai. Karalystė apėmė teritoriją nuo Persijos įlankos iki Viduržemio ir Raudonosios jūrų ir labai suklestėjo. Daugiau
Naci
Muallim
Nadži Mualimas, 19 a. turkų rašytojas. Daugiau
Nachmanas
Braclavietis
18 a. pabaigos–19 a. pradžios Ukrainos chasidų vienas lyderių, chasidizmo braclavietiškos krypties kūrėjas. Daugiau
Nachmanas
Dušanskis
SSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas. Vadovavo A. Ramanausko‑Vanago suėmimo operacijai. Daugiau
Nachmanas
Rachmilevičius
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. Lietuvos Tarybos, Steigiamojo Seimo narys. 1935–1942 Lietuvos generalinis konsulas Palestinoje. Daugiau
Nachum
Lipovski
Nachumas Lipovskis, 19–20 a. Lietuvos žydų teatro veikėjas, dramaturgas. Pirmojo profesionalaus žydų teatro Lietuvoje įkūrėjas. Daugiau
Nachun
Aronson
Nachunas Aronsonas, 19–20 a. žydų skulptorius. Daugiau
Nadar
Nadaras, 19–20 a. prancūzų fotografas, karikatūristas, rašytojas, oreivis. Moderniojo portreto žanro fotografijoje vienas pradininkų. Daugiau
Nadas
Rastenis
19–20 a. lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas, poetas, vertėjas. Nuo 1911 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Nadežda
Dukstulskaitė
20 a. Lietuvos pianistė, pedagogė. Daugiau
Nadežda
Durova
19 a. rusų rašytoja. Pirmoji moteris Rusijos kariuomenės karininkė. Dalyvavo karuose su Napoleonu I, buvo M. Kutuzovo pasiuntinė. Parašė memuarų, nuotykių apysakų ir romaną Gudiškės (1839), kuriame romantiškai vaizduojama senovės Lietuva. Daugiau