Dušánskis Nachmanas 1919 12 29Šiauliai 2008 02 20Haifa, SSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas. Papulkininkis (1956). Nuo 1934 priklausė nelegaliai Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungai, nuo 1940 (1938 ?) – Lietuvos komunistų partijai. Už antivalstybinę komunistinę veiklą 1936 06–1937 04 ir 1937 04–1940 06 kalintas. 1940–41 dirbo NKVD Telšių apskrities skyriuje. Dalyvavo gyventojų suėmimuose ir trėmimuose. 1941 06 pasitraukė į SSRS gilumą, dirbo saugumo organuose. 1944 grįžęs į Lietuvą užėmė vadovaujančias pareigas LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariato (vėliau Valstybės saugumo ministerijos) Kauno apskrities padaliniuose, 1951–71 – centriniame aparate.

Planavo ir organizavo (su kitais) Lietuvos antisovietinių partizanų Tauro, Dainavos, Prisikėlimo ir kitų apygardų štabų likvidavimą, dalyvavo operacijose nužudant V. Vitkauską, J. Lukšą ir kitus partizanų vadus, vadovavo A. Ramanausko suėmimo operacijai; pasirašinėjo suėmimo orderius, tardė. 1964 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1971 dirbo įvairiose kitose įstaigose. 1989 apsigyveno Izraelyje. Dėl nusikalstamos veiklos Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 1996 iškėlė baudžiamąją bylą.

625

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką