Rastẽnis Nadas 1891 01 16Stagalėnai (Linkmenų vlsč., Švenčionių apskr.) 1980 05 10Baltimorė, lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas, poetas, vertėjas.

Biografija

1911 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 1924 baigė Bostono universitetą (teisę). Nuo 1912 veikė Lietuvių laisvės artojų savišalpos draugijoje Manchesteryje, Lietuvių socialistų sąjungoje. 1918–19 tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje. Nuo 1921 dalyvavo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (1923–25 vicepirmininkas, 1927–28 pirmininkas), Lietuvių Amerikoje susivienijimo Baltimorės kuopos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio savišalpos draugijos Baltimorėje (nuo 1953 Mindaugo‑Kęstučio draugija) veikloje. 1925–35 ir nuo 1936 vertėsi advokato praktika. Vaidino ir dainavo M. Petrausko sukurtose ir statytose operetėse. 1943–46 pirmasis lietuvių atstovas Merilando legislatūroje Annapolyje.

Kūryba

Nuo 1917 skelbė eilėraščius lietuvių spaudoje. Nuo 1922 rašė eilėraščius anglų kalba. Už pacifistinę poemą Karo prakeikimas (War’s Curse 1941) išrinktas tarptautinio poetų sambūrio (United Poets Laureate International) nariu. 1955 išleido savo paties iliustruotą eilėraščių rinkinį Trijų rožių šventė. Vienas pirmųjų į anglų kalbą išvertė lietuvių poetų kūrinių. Dalis vertimų išspausdinta A. Vaičiulaičio knygoje Lietuvių literatūros istorijos apybraiža (Outline History of Lithuanian Literature 1942). Reikšmingiausi vertimai – A. Baranausko Anykščių šilelis (The Forest of Anykščiai 1956), K. Donelaičio Metai (The Seasons 1967).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką