Nachmãnas Braclaviẽtis 1772Medžibiž (Chmelnyckio sr., Ukraina) 1810 09 (arba 10)Umanė, chasidizmo braclavietiškos krypties kūrėjas. Ukrainos chasidų vienas lyderių. Studijavo Talmudą, Kabalą. Iki 1798 gyveno Medvedivkoje (Kijevo gubernija). Lankėsi Palestinoje, Haifoje, Safede (dabar Cefatas, Šiaurės apygarda, Izraelis). 1800–02 gyveno Zlatopolėje (Kijevo sritis). Nachmanas Braclavietis kritikavo savo gyvenamojo laikotarpio chasidų dvasinius vadovus (cadikus). Už tai jų buvo kaltinamas erezijomis, persekiojamas ir priverstas klajoti po Ukrainą (tačiau tai daug prisidėjo prie Nachmano Braclaviečio mokymo paplitimo). Palaidotas Umanėje, kapas yra braclavietiškos krypties chasidų piligrimystės vieta. Nachmanas Braclavietis savitai interpretavo Kabalos pagrindines kategorijas ir cadiko funkcijas. Aiškino, kad Dievas, norėdamas išreikšti savo gailestingumą, sukūrė pasaulį, čia viešpatauja niekieno neribojama Jo valia. Dievas yra visur, todėl ir nusidėjėlis gali atrasti Kūrėją ir atgailauti. Teigė, kad tikėjimas padeda išsivaduoti iš abejonių ir racionalaus mąstymo ribotumo, griežtai kritikavo filosofijos studijas. Anot Nachmano Braclaviečio, tikėjimas turi būti grindžiamas ne logika, o laisva valia. Žmogui reikia nuolat stengtis pasiekti atsidavimo Dievui būseną (devekut), kontroliuoti savo mintis ir darbus, toks religinis gyvenimas suteikia tikrojo džiaugsmo. Nusidėjėliui grįžti į tikėjimą gali padėti stiprus cadiko tikėjimas. Cadikas turi išsirinkti mokinius ir perduoti jiems savo žinias, šie – savo mokiniams ir t. t., kol chasidizmas paplis visame pasaulyje. Braclavietiškos krypties chasidai galėjo bendrauti su cadiku bet kada, net per šabą ir religines šventes. Nachmanas Braclavietis ir kai kurie jo šalininkai praktikavo išpažintį (cadikui arba vienas kitam). Nachmano Braclaviečio mokinys N. Sternhartzas (1780–1845) užrašinėjo jo mokymą (sudarė religinių svarstymų, diskusijų, pamokymų rinkinius Mocharano mokymų rinkinys 1808, Antrasis Mocharano mokymų rinkinys, Įpročių knyga, abu išleisti 1811). Itin reikšminga knyga Rabino Nachmano istorijos (išleista 1815, išversta į daugelį kalbų) – tai mistinių simbolinių Nachmano Braclaviečio pasakojimų rinkinys, turintis ne tik religinės, bet ir literatūrinės vertės, padaręs didelę įtaką žydų literatūrai, ypač jidiš kalba; kai kurie į ją įtraukti Nachmanui Braclaviečiui priskiriami eilėraščiai tapo liaudies dainomis. N. Sternhartzas parašė knygų ir apie Nachmano Braclaviečio gyvenimą (išleistos 1874 ir 1904). Daug braclavietiškos krypties chasidų 20 a. pirmoje pusėje gyveno Ukrainoje, Lenkijoje; 21 a. pradžioje jų yra Jeruzalėje, Cefate.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką