Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Jackson
Pollock
Džeksonas Polokas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų tapytojas. Žymiausias abstrakčiojo ekspresionizmo atstovas. Daugiau
Jackus
Hiacintas, Jacintas, 13 a. vienuolis dominikonas. Šventasis (šventė – rugpjūčio 17). Daugiau
Jackus
Banys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1929). Daugiau
Jackus
Sondeckis
20 a. lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, išeivijos visuomenės veikėjas. 1966–1979 Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete, jo tarybos ir valdybos narys. Daugiau
Jachmas
I
Egipto faraonas (apie 1580–1559 pr. Kr.). Daugiau
Jachmas II
Egipto faraonas (570–526 pr. Kr.). Daugiau
Jacob August
Riis
Jakobas Augustas Risas, 19–20 a. danų ir JAV žurnalistas, fotografas. Rašė apie lūšnynų gyventojus, sanitarines sąlygas, ligas, šeimos santykius, moterų ir vaikų problemas, benamius, išleido knygų. Daugiau
Jacob Berend
Bakema
Jakobas Berendas Bakema, 20 a. olandų architektas. Modernizmo atstovas. Daugiau
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup
Jakobas Brionumas Skavenijus Estrupas, 19 a. Danijos valstybės veikėjas. 1875–1894 ministras pirmininkas. Daugiau
Jacob
Cats
Jakobas Katsas, 16–17 a. Nyderlandų poetas, valstybės veikėjas. Daugiau
Jacob Christopher
Burckhardt
Jakobas Kristoferis Burkhartas, 19 a. šveicarų istorikas. Vienas pirmųjų bandė interpretuoti epochų psichologiją. Daugiau
Jacob De
la Gardie
Jakobas De la Gardi, 17 a. Švedijos valstybės ir karo veikėjas. 1608–1613 vadovavo Švedijos kariuomenei Rusijoje. Daugiau
Jacob
Epstein
Džeikobas Epstainas, 19 a. pabaigos–20 a. anglų skulptorius. Daugiau
Jacob
Grimm
Jakobas Grimas, 19 a. vokiečių filologas. Mitologinės mokyklos tautosakos moksle pradininkas. Daugiau
Jacob Hendricus
Maris
Jakobas Hendrikas Marisas, 19 a. olandų tapytojas. Daugiau