Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Aleksandr
Zavarickij
Aleksandras Zavarickis, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės rusų geologas, petrografas. Petrochemijos pradininkas. Daugiau
Aleksandr
Zguridi
Aleksandras Zguridis, 20 a. rusų kino režisierius, pedagogas. Daugiau
Aleksandr
Zinovjev
Aleksandras Zinovjevas, 20 a. rusų filosofas, logikas, rašytojas. Parašė veikalų apie mokslo logiką ir metodologiją. Daugiau
Aleksandra
14 a. pabaigos–15 a. pradžios lietuvių kunigaikštytė. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo duktė, Mazovijos (Mozūrijos) kunigaikščio Ziemowito IV žmona. Daugiau
Aleksandra
Aleksandravičiūtė
lietuvių dailėtyrininkė. Dirba Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos kultūros tyrimų institute. Tyrinėjimų sritys – 17–19 a. Lietuvos bažnytinė dailė, šiuolaikinė grafika ir taikomoji dailė. Daugiau
Aleksandra
Beļcova
Aleksandra Belcova, 20 a. latvių tapytoja, grafikė. Daugiau
Aleksandra
Briede
Aleksandra Briedė, 20 a. latvių skulptorė. Daugiau
Aleksandra
Dirvianskaitė
20 a. lietuvių pianistė, kompozitorė. Daugiau
Aleksandra
Fiodorova
Aleksandra Fiodorova, 20 a. rusų baleto artistė, baletmeisterė, pedagogė. Daugiau
Aleksandra
Fiodorovna
Rusijos imperatorienė, Nikolajaus II žmona. Daugiau
Aleksandra
Jacovskytė
lietuvių scenografė, grafikė. Daugiau
Aleksandra
Juozapėnaitė‑Eesmaa
20 a.–21 a. pradžios lietuvių pianistė, pedagogė. Daugiau
Aleksandra
Kašubienė
20–21 a. lietuvių išeivijos dailininkė. Daugiau
Aleksandra
Kollontaj
Aleksandra Kolontaj, SSRS diplomatė. Daugiau
Aleksandra Konstancja
Günther
Aleksandra Konstancija Giunter, 19 a. Lenkijos ir Lietuvos tapytoja. Daugiau