Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
15min.lt
internetinė naujienų svetainė, veikianti nuo 2008. Daugiau
1794
sukilimas
Abiejų Tautų Respublikos tautų sukilimas. Buvo nukreiptas prieš Targowicos konfederacijos ir Gardino seimo įvestą režimą, Respublikos II padalijimą. 1794 03 12 sukilimas prasidėjo Lenkijoje, 04 22–23 – Vilniuje. Daugiau
1830–1831
sukilimas
buvusios Abiejų Tautų Respublikos tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas. Daugiau
1850
kompromisas
JAV Kongreso 1850 09 09–20 priimti 5 įstatymai. Jais siekta išspręsti Šiaurės ir Pietų valstijų konfliktą dėl vergijos statuso teritorijose, prijungtose prie JAV po 1846–1848 karo su Meksika. Daugiau
1863–1864
sukilimas
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas. Daugiau
1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios
Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai
1918 11 02 Lietuvos Tarybos priimta pirmoji Laikinoji Konstitucija – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Panaikintos luomų privilegijos, paskelbta piliečių lygybė prieš įstatymus, nuosavybės neliečiamybė, žodžio, tikybos laisvė. 1919 04 04 priimta nauja Laikinosios Konstitucijos redakcija. Daugiau
1920 Laikinoji Lietuvos
Valstybės Konstitucija
Steigiamojo Seimo 1920 06 02 priimta antroji Laikinoji Konstitucija. Lietuva paskelbta demokratine respublika, suverenių galių įgyvendinimas pavestas Steigiamajam Seimui, vykdomoji valdžia – Prezidentui, renkamam Steigiamojo Seimo, ir Ministrų Kabinetui. Daugiau
1922 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
Steigiamojo Seimo 1922 08 01 priimta pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija. Joje Lietuva skelbiama demokratine respublika, įtvirtinta parlamentinė valstybės santvarka. Daugiau
1928 Lietuvos
Valstybės Konstitucija
oficialiai paskelbta ir įsigaliojo 1928 05 25. Konstitucijoje įtvirtinti autoritarinio valstybės valdymo pagrindai, valdžios sutelkimas Prezidento rankose. Daugiau
1938 Lietuvos
Konstitucija
Seimo 1938 02 11 priimta trečioji nuolatinė Lietuvos Konstitucija; įsigaliojo 1938 05 12. Daugiau
1941 birželio 22–28
sukilėlių sąjunga
Lietuvos visuomeninė organizacija, veikusi 1994–2013 ir vienijusi 1941 Birželio sukilimo dalyvius. Daugiau