1928 Lietuvos Valstybės Konstitucija

1928 Lietuvõs Valstýbės Konstitùcija

1928 05 25 buvo oficialiai paskelbta ir įsigaliojo Prezidento pasirašyta antroji (oktrojuotoji) nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija, kurioje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 10 metų Konstitucija turės būti tikrinama referendumu.

Konstitucijoje įtvirtinti autoritarinio valstybės valdymo pagrindai, valdžios sutelkimas Prezidento, kurį 7 metams renka specialių rinkikų kolegija – ypatingieji Tautos atstovai (apskrityse išrinkti savivaldybių tarybų narių), – rankose. Prezidentui (nesant Seimo ar tarp Seimo sesijų) suteikti įgaliojimai vykdyti Seimo funkcijas: leisti įstatymus, tvirtinti biudžetą, ratifikuoti tarptautines sutartis, kelti ministrams baudžiamąsias bylas.

Numatyta, kad Seimas pagal proporcinę sistemą bus renkamas 5 metų kadencijai, bet nenustatytas pirmųjų rinkimų terminas. Seimui suteikta teisė nepasitikėjimą Ministrų Kabinetu pareikšti tik 3/5 atstovų balsų, o Prezidento aktui, kuriuo atleidžiamas Kabinetas, nebereikėjo Kabineto atstovo kontrasignacijos.

Konstitucijoje tam tikra įstatymų leidybos funkcija pavesta naujai institucijai – Valstybės Tarybai, kurios viena pagrindinių funkcijų buvo rengti įstatymų projektus ir kodifikuoti esamus; jos narius skyrė ir atleido Prezidentas. Valstybės valdymas buvo grindžiamas Tautos solidarumo, ypatingo valstybės vaidmens, visuomenės ir jos vado vienybės principais.

Lietuvos konstitucijos

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką