1920 Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

1920 Laikinóji Lietuvõs Valstýbės Konstitùcija

1920 06 02 Steigiamasis Seimas priėmė antrąją Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją (įsigaliojo 1920 06 12 ją paskelbus Laikinosios Vyriausybės žiniose).

Reglamentavimas

Konstituciją sudarė 7 skyriai ir 18 straipsnių. Lietuva paskelbta demokratine respublika, suverenių galių įgyvendinimas pavestas Steigiamajam Seimui (suteikta teisė leisti įstatymus, ratifikuoti sutartis su kitomis valstybėmis, tvirtinti valstybės biudžetą ir prižiūrėti įstatymų vykdymą), vykdomoji valdžia – Prezidentui, renkamam Steigiamojo Seimo (faktiškai Prezidentas nebuvo renkamas, jo pareigas ėjo Steigiamojo Seimo pirmininkas), ir Ministrų Kabinetui (Lietuvos Ministrų Kabinetas), atsakingam Steigiamajam Seimui ir turinčiam turėti jo pasitikėjimą. Konstitucija reglamentavo asmens, korespondencijos neliečiamybės, tikybos, sąžinės, žodžio, susirinkimų, streikų teisę, mirties bausmės bei titulų naikinimą. Sąmoningai neužsiminta apie nuosavybės teisę, nes tuo metu buvo rengiamasi žemės reformai. Numatyta galimybė skelbti karo ar nepaprastąją padėtį.

1920 Laikinosios Lietuvos Valstybės Konstitucijos tekstas Laikinosios Vyriausybės žiniose (Nr. 37, 1920 06 12, p. 1)

Rengimas

1919 pabaigoje speciali komisija pradėjo rengti pagrindinio valstybės įstatymo – Konstitucijos projektą. Susirinkus Steigiamajam Seimui, jis jau antrajame posėdyje (1920 05 17) sudarė 7 žmonių komisiją Laikinosios Konstitucijos projektui rengti.

1

1920 06 02 Steigiamasis Seimas, kaip steigiamasis valdžios subjektas, priėmė trumpą Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją, kurią Valstybės Prezidentas A. Smetona pasirašė 1920 06 10, ją t. p. pasirašė (kontrasignavo) ministras pirmininkas E. Galvanauskas.

Lietuvos konstitucijos; -Laikinoji Lietuvos Konstitucija; -Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

3254

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką