A apýgarda, Agirdo apýgarda, Lietuvos partizanų junginys (apygarda), 1945–46 Dzūkijoje kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą.

Suformuota iš Marcinkonių, Rudnios, Merkinės, Alovės, Seirijų, Druskininkų, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Veisiejų valsčiuose (Alytaus ir Lazdijų apskritys) veikusių partizanų, prisijungusių prie 1945 05 07 įkurtos Dzūkų grupės. 1945 11 18 šios grupės vado J. Vitkaus (slapyvardis Kazimieraitis) įsakymu pavadinta A apygarda, pats jis tapo jos vadu. Štabą sudarė operatyvinis, mobilizacinis ir propagandos skyriai. A apygarda leido laikraštį Laisvės varpas (ėjo 1945–52).

1945 12 31 J. Vitkaus įsakymu prie apygardos buvo priskirta Dzūkų rinktinė, veikusi Alytaus apskrityje ir Prienų bei Marijampolės apskričių Simno, Miroslavo, Alytaus, Balbieriškio, Gudelių, Jiezno, Butrimonių, Stakliškių, Birštono valsčiuose, tačiau jos vadas D. Jėčys (slapyvardis Ąžuolis) iš pradžių šio įsakymo nepripažino ir A apygardos veikloje kurį laiką nedalyvavo. 1945 pabaigoje A apygardą sudarė Šarūno rinktinė (su ja vėliau sujungta Algimanto rinktinė; veikė Lazdijų apskrityje; vadas V. Stepulevičius, slapyvardis Mindaugas), Merkio rinktinė (veikė Varėnos apskrityje ir dalyje Alytaus apskrities; vadas A. Ramanauskas, slapyvardis Vanagas) ir Geležinio Vilko rinktinė (veikė dalyje Trakų apskrities; vadas L. Tarasevičius, slapyvardis Aras).

1946 04 09 J. Vitkaus iniciatyva A apygarda su Tauro apygarda sudarė bendrą Pietų Lietuvos srities partizanų štabą, kuris 05 05 paskelbė Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo I politinę deklaraciją. 1946 04 23 į A apygardą buvo įtraukta ir Dzūkų rinktinė, o Šarūno rinktinė Tauro ir A apygardų vadų sutarimu buvo priskirta Tauro apygardai. J. Vitkų 04 23 išrinkus Pietų Lietuvos partizanų srities vadu, A apygardos vadu buvo paskirtas D. Jėčys‑Ąžuolis, kuris liko ir Dzūkų rinktinės vadu. Po šių pertvarkymų nuo 1946 05 15 A apygarda veikė kaip Dainavos apygarda.

A apygardos Merkio rinktinės partizanai

A apygardos vadovybė parengė partizaninės veiklos organizacinius ir mobilizacinius, partizanų mokymo ir kitus norminius dokumentus, naudotus visoje Pietų Lietuvos srityje. Vienos svarbesnių A apygardos kautynių – 1945 12 15 Merkinės puolimas (partizanai sunaikino valsčiaus pastatą su sovietinės valdžios dokumentais).

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką