Kovner Abba (Aba Kòvneris) 1918 03 14Sevastopolis 1987 09 25Enha Chorssch kibucas (prie Natanijos), Lietuvos pasipriešinimo nacių okupaciniam režimui ir Izraelio visuomenės veikėjas. Nuo 1926 gyveno Vilniuje, 4 dešimtmetyje įsitraukė į sionistinės jaunimo organizacijos veiklą. 1941 06 nacių Vokietijai okupavus Lietuvą, 1942 pradžioje su I. Vitenbergu ir kitais Vilniaus gete suorganizavo Jungtinę partizanų organizaciją, buvo jos štabo narys, nuo 1943 07 15 – viršininkas; rengė geto gyventojų ginkluotą sukilimą.

Abba Kovneris nacių Vokietijos politiko Adolfo Karlo Eichmanno teismo posėdyje (Jeruzalė, 1961)

Abba Kovner (1945)

Abba Kovneris kaip Žydų brigados kareivis (trečias nuo apačios) kartu su bendražygiais pozuoja prie laivo prieš išvykstant į Europą po misijos Palestinoje (Izraelis, 1945 12)

1943 09 naciams likvidavus Vilniaus getą, buvo pasitraukusių į Rūdninkų girią žydų partizanų būrio vadas, 1944 01 29 dalyvavo sovietinių partizanų ir SSRS kariuomenės Generalinio štabo specialiosios grupės įvykdytoje Kaniūkų baudžiamojoje akcijoje.

Po II pasaulinio karo Vokietijoje su kitais organizavo keršto nacių veikėjams, vokiečių karo belaisviams, Hamburgo, Miuncheno, Frankfurto, Niurnbergo gyventojams akcijas. 1945 britų valdžios suimtas, kalintas Kaire. 1948–49 kaip Izraelio karininkas dalyvavo I arabų–Izraelio kare. Įkūrė holokausto institutą Moreshet, su kitais – Diasporos muziejų prie Tel Avivo universiteto. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką