Abelio teoremà, tokia teorema, kuri sako, jeigu laipsninė eilutė S ( z ) = n = 0 a n ( z b ) n nospace {S(z)`=`sum from{n=0} to{ %infinite } a_{n}` } (z`-`b)^{n} , kai an, b, z – kompleksiniai skaičiai, konverguoja taške z0 ≠ b, tai ji tolygiai konverguoja atkarpoje [b, z0], o jos suma S yra tolydi toje atkarpoje. Taikant Abelio teoremą randama eilutės suma: \(S(z_0) =\lim\limits_{z \to z^0}S(z), z \in [b, z_0)\). Pavadinta norvegų matematiko N. H. Abelio vardu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką