Abiejų Tautų tarpusavio įžadas

Abiej Taut tarpùsavio žadas (Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów), 1791 10 20 Varšuvoje pasirašytas ir Stanislovo Augusto Poniatovskio vardu paskelbtas dvišalis susitarimas dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statuso Abiejų Tautų Respublikoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių daugumai sutikus balsuoti už Gegužės trečiosios konstituciją, kurią itin skubėta priimti, kompromiso keliu išsireikalauta, kad unitarinėje valstybėje Lietuvai bus suteikta daugiau savarankiškumo ir teisių. Po derybų Seimo vienbalsiai priimtas aktas skelbė, kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Karūna (t. y. Lenkija) turės vienodai atstovų Karo ir Iždo komisijose (joms pakaitomis ir vienoda trukme vadovaus abiejų šalių atstovai, jos turės po tiek pat ministrų ir kitų pareigūnų su tais pačiais titulais ir ta pačia kompetencija), kad Iždo viešųjų įplaukų kasa liks Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir su jos iždu susijusios bylos bus sprendžiamos jos teisme.

Abiejų Tautų tarpusavio įžado teksto publikacija (po 1791 10 27, Varšuva; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Preambulėje patvirtintas dualistinis valstybės pobūdis ir Įžadas pripažintas tokios pat galios aktu kaip ir Liublino unijos aktas. Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pusės jį pasirašė jos pasiuntinių pirmininkas (maršalka) K. N. Sapiega ir 6 pasiuntiniai.

Veikimas nutrūko 1792.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką