Abiy Ahmed (Ãbijus Ahmèdas), Abiy Ahmed Ali 1976 08 15Bešaša (Centrinė Etiopija), Etiopijos politikas. Filos. dr. (2017).

Išsilavinimas ir karo tarnyba

Gimė musulmono oromo ir krikščionės amharės šeimoje. 1991 prisidėjo prie Oromų demokratinės partijos, kovojančios prieš marksistinį Mengistu Haile Mariamo režimą. Jį tais pačiais metais nuvertus iki 2010 tarnavo kariuomenėje (turėjo papulkininkio laipsnį). 1995 dalyvavo Jungtinių Tautų taikos palaikymo operacijoje Ruandoje, 1998–2000 – Etiopijos ir Eritrėjos kare. 2001 baigė Mikrolink informacinių technologijų kolegiją Adis Abeboje, 2011 – Grinvičo universiteto Londone Verslo mokyklą. 2007 su kitais įkūrė Informacijos tinklo saugumo agentūrą (atsakinga už elektroninę žvalgybą ir kibernetinį saugumą), 2008–10 jai vadovavo.

Ahmed Abiy

Politinė veikla

Nuo 2010 parlamento narys. 2014 Mokslo ir technologijų informacijos centro direktorius. 2015–16 – mokslo ir technologijų ministras. Nuo 2018 02 buvo Oromų demokratinės partijos, nuo 2018 03 – Etiopijos liaudies revoliucinio demokratinio fronto, vienijusio 4 Etiopijos valdančiąsias partijas (Tigrajų liaudies išsivadavimo judėjimas, Amharų ir Oromų demokratinės partijos ir Pietų Etiopijos liaudies demokratinis judėjimas), vadovas. 2019 12 sujungęs 3 valdančiąsias partijas (be Tigrajų liaudies išsivadavimo judėjimo) įkūrė Klestėjimo partiją, jos pirmininkas.

Nuo 2018 04 ministras pirmininkas. Iš kalėjimo paleido daug opozicijos atstovų, leido į šalį sugrįžti disidentams, kai kuriuos jų paskyrė į aukščiausius valstybės postus. Liberalizavo ekonomiką, spartina jos plėtotę. Skatina moteris aktyviau dalyvauti šalies visuomeninėje veikloje ir politikoje. Nutraukė 20 m. trukusį Etiopijos ir Eritrėjos karinį konfliktą (2018 07 pasirašyta bendra deklaracija, 2018 09 atkurti diplomatiniai ir prekybiniai santykiai). 2019 08 tarpininkavo Sudano karinės vyriausybės ir demokratinės opozicijos taikos deryboms dėl pereinamosios vyriausybės sudarymo ir demokratinių rinkimų.

Nuo 2019 pastebimas Abiy Ahmedo vadovaujamų Etiopijos valdančiųjų posūkis link autoritarizmo, ribojama žiniasklaidos laisvė, persekiojami amharų politiniai aktyvistai. 2020 11 etninė įtampa tigrajų gyvenamose teritorijose peraugo į ginkluotą konfliką.

Apdovanojimai

Nobelio taikos premija (2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką