Ablingà, kaimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, Endriejavo seniūnijoje, 4 km į šiaurę nuo Endriejavo. 6 gyventojai (2018). Prie kaimo yra Ablingos geomorfologinis draustinis.

Ablingos memorialinio ansamblio fragmentas

Istorija

Ablinga minima 16 amžiuje. 1630 užrašyta Salantų klebonijai, 1842 Rusijos valdžios atimta iš Bažnyčios, valstiečiai paversti valstybiniais. 1938 dalis gyventojų išsikėlė į vienkiemius. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 Ablingoje įsikūrė Raudonosios armijos 295-asis statybos batalionas. Vokietijos–SSRS karo pradžioje Ablinga įėjo į vokiečių kariuomenės 291-osios pėstininkų divizijos 505-ojo pulko puolimo ruožą.

1941 06 23 trijose vietose vokiečių kariai nužudė 42 žmones: 33 Ablingos (20 vyrų, 13 moterų), 6 Žvaginių kaimo (vyrus), 2 vyrus ir 1 moterį, atvykusius iš kitur. Pretekstas žudyti gyventojus – sovietų kariai apšaudė vokiečių dviratininkų būrį (keli jų buvo nukauti), vokiečiai kai kurių gyventojų namuose rado ginklų. Be to, vokiečių žvalgybos duomenimis, kai kurie gyventojai palaikę ryšius su sovietų kariais, teikę jiems pagalbą. Sušaudę žmones vokiečiai kaimą sudegino. Apie 20 Ablingos gyventojų liko gyvi. 1984–93 veikė Ablingos memorialinis muziejus. 1985 A. Šiaulyčio pastangomis atstatytas Ablingos lurdas.

1923 Ablingoje gyveno 87, 1959 – 95, 1970 – 57, 1979 – 20, 2001 – 3, 2011 – 7 gyventojai.

2574

Ablingos memorialinis ansamblis

1972 ant Žvaginių piliakalnio vakarinio šlaito pastatytas Ablingos memorialinis ansamblis – 30 ąžuolo skulptūrų (autoriai – 25 Lietuvos, daugiausia Žemaitijos, medžio drožėjai ir kalviai).

Stulpo pavidalo (5–8 m aukščio) paminklai su reljefinėmis žmonių figūromis, siužetinėmis scenomis, simboliais, įrašais sugrupuoti pagal tematiką, stilistiką. Grupės laisvai išdėstytos. Skulptūrinės kompozicijos tradicinio liaudiško stiliaus, atskleidžia gyvenimo geismą, neapykantą prievartai.

Tai pirmasis Lietuvoje kolektyviai sukurtas monumentaliosios liaudies skulptūros paminklas.

917

-Ablingos memorialinis ansamblis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką