Abraham a Santa Clara (Ãbrahamas a Sánta Klarà), tikr. Johann Ulrich Megerle 1644 07 02Kreenheinstetten (prie Badeno) 1709 12 01Viena, austrų pamokslininkas, rašytojas. Studijavo teologiją jėzuitų ir benediktinų mokyklose. Augustinas (1662), vienuolyno prioras (1680), provincijolas. Imperatoriaus Leopoldo I rūmų pamokslininkas.

Abraham a Santa Clara

Parašė apie 50 laiškų, kuriuose dėstė Bažnyčios mokymą. Svarbiausi veikalai: Judas – šelmių šelmis (Judas der Erzschelm 1686–95), Tikėjimo gramatika (Grammatica religiosa 1691), Šis bei tas visiems (Etwas für alle 1699–1711), Gydomasis šiupinys (Heilsames Gemisch-Gemasch 1704), Kvailių šimtalapystė (Centifolium stultorum 1709). Veikaluose peikė visuomenės ydas. Kūriniai pasižymi barokui būdingu puošniu stiliumi, originaliais palyginimais ir metaforomis, humoru, šmaikščiu moralizavimu. Jie yra svarbus vokiečių kraštų dvasinės ir materialinės kultūros istorijos šaltinis.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką