Abraomo Kulviečio paminklas Santarvės aikštėje Jonavoje (2010, skulptoriai K. Bogdanas ir M. Šnipas)

Kulviẽtis Abraomas (lot. Culvensis) apie 1510Kulva (Jonavos vlsč.) 1545 06 06Kulva (arba Smičkiai, Jonavos vlsč.), lietuvių raštijos vienas pradininkų, kultūros ir reformacijos veikėjas. Teisės dr. (1530). 1528–40 studijavo Krokuvos, Leuveno, Wittenbergo (M. Liuterio mokinys), Leipcigo ir Sienos universitetuose. 1540 pabaigoje grįžęs į Lietuvą mokytojavo Vilniuje; minimas ir kaip pamokslininkas. Persekiojamas dėl reformacijos idėjų skleidimo išvyko į Karaliaučių. Buvo kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio patarėjas, partikuliaro (aukštesniosios mokyklos) vedėjas, Karaliaučiaus universiteto vienas steigėjų (1544); graikų ir hebrajų kalbų profesorius. 1545 grįžo į Lietuvą tvarkyti motinos ūkio reikalų. Vilniuje sakė protestantiškos dvasios pamokslus, disputavo su katalikais. Karalienei Bonai adresuotame Tikėjimo išpažinime (Confessio fidei, parašytas 1543, išspausdintas 1547) išdėstė savo konfesines ir patriotines pažiūras.

Į lietuvių kalbą išvertė giesmių (viena jų išspausdinta M. Mažvydo Giesmėse krikščioniškose 1570), psalmių. Turėjo universalaus turinio biblioteką (jos 1545 žinotos dalies sąraše išvardytos 78 antikos, viduramžių autorių bei amžininkų teologijos, filosofijos, teisės, istorijos, geografijos, pedagogikos, gamtos mokslų ir kitų sričių knygos). Bendradarbiavo su S. Rapolioniu, J. Zablockiu ir kitais lietuvių kultūros bei raštijos veikėjais.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką