acetamdas, CH3CONH2, bespalviai, lengvai drėgmę sugeriantys kristalai. Acetamidas – vienas būdingiausių karboksirūgščių amidų. Molekulinė masė 59,07. Lydymosi temperatūra 81–82 °C, virimo temperatūra 221 °C, tankis 1159 kg/m3, lūžio rodiklis 1,4274. Gerai tirpsta vandenyje ir daugelyje organinių tirpiklių, blogai – dietileteryje. Silpnai amfoterinis. Su stipriosiomis neorganinėmis rūgštimis sudaro nepatvarias druskas, –NH2 grupės vandenilį galima pakeisti šarminiu metalu. Hidrolizuojant acetamidą susidaro acto rūgštis, dehidratuojant – acetonitrilas. Veikiamas šarminių metalų hipochloritais sudaro metilaminą, acilinamas ketenu ir acetilbromidu virsta diacetamidu. Gaunamas dehidratuojant amonio acetatą arba acto rūgščiai reaguojant su amoniako pertekliumi (190–220 °C, katalizatorius Al2O3), amoniaką acetilinant acto rūgšties anhidridu, acetilchloridu, ketenu arba etilacetatu. Naudojamas kaip plastifikatorius ir vilgiklis odos, popieriaus, lakų ir dažų gamyboje, yra kai kurių vaistų sintezės žaliava, spartina kaučiuko vulkanizaciją. Sprogus.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką