acetilènas, etnas, CH≡CH, bespalvės dujos. Molekulinė masė 26,04. Virimo temperatūra –83,8 °C, tankis 1,07 kg/m3 (20 °C, normaliame slėgyje). Suslėgtas, ypač skystas, nuo smūgio sprogsta. Tirpsta daugelyje organinių tirpiklių, ypač gerai acetone. Acetilenas gaunamas iš kalcio karbido arba iš metano oksidacinės pirolizės bei krekingo būdu. Reaguodamas su vandenilio chloridu sudaro vinilchloridą, su cianido rūgštimi – akrilnitrilą, su alkoholiais – vinileterius, su acto rūgštimi – vinilacetatą, su chloru virsta trichloretilenu arba tetrachloretilenu. Acetileno vandenilio atomą pakeitus metalu gaunami atitinkami acetilidai. Deguonyje acetilenas dega kaitria (iki 3200 °C) liepsna, todėl naudojamas metalams virinti ir pjaustyti. Iš acetileno gaminami chlorinti etano ir etileno dariniai, akrilatai, acetaldehidas, acto rūgštis, tetrahidrofuranas, butadienas ir chlorprenas. Laikomas ir transportuojamas plieniniuose balionuose, pripildytuose diatomito (SiO2 atmaina). Mažai nuodingas. Koncentracijos ribinė vertė 0,3 mg/m3. Pasaulyje per metus acetileno pagaminama apie 5 mln. tonų. Acetileną 1836 atrado anglų chemikas H. Davy, iš kalcio karbido 1862 gavo vokiečių chemikas F. Wöhleris, iš anglies ir vandenilio susintetino prancūzų chemikas M. P. E. Berthelot.

3035

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką