acetònas, propanonas, CH3COCH3, bespalvis, degus, lakus, savito kvapo skystis. Molekulinė masė 58,079. Virimo temperatūra 56,1 °C, tankis 790,2 kg/m3. Tirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Acetono garai su oru sudaro sprogų mišinį. Reaguodamas su vandenilio cianidu sudaro hidroksinitrilą, iš kurio gaminami metakrilatai, veikiamas rūgštinių ar šarminių katalizatorių kondensuojasi iki diacetono alkoholio, pirolizuojamas virsta ketenu. Šarminėje terpėje veikiamas halogenais acetonas skyla: susidaro chloroformas CHCl3, bromoformas CHBr3 arba jodoformas CHI3. Gaunamas kataliziškai pirolizuojant acto rūgštį arba oksiduojant 2‑propanolį, susidariusį iš propileno, arba (su fenoliu) oksiduojant oro deguonimi kumeną. Acetonas yra geras tirpiklis, tačiau daugiau jo sunaudojama ketenui, izoprenui, metakrilo rūgščiai, metilmetakrilatui, mezitiloksidui, jodoformui sintetinti. Acetonas susidaro kepenyse nevisiškai susioksidavus riebalų rūgštims. Patekęs į organizmą iš jo pasišalina labai lėtai. Koncentracijos ribinė vertė 200 mg/m3.

3035

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką