„Acta Apostolicae Sedis“

„Acta Apostolicae Sedis“ („Apaštalų Sosto darbai“), Vatikano oficialus periodinis leidinys. Eina nuo 1865 (iki 1870 Acta ex iis decerpta quae apud Sanctam Sedem geruntur in compendium opportune redacta et illustrata, iki 1908 Acta Sanctae Sedis). Acta Apostolice Sedis pavadinimu įsteigė popiežius Pijus X konstitucija Promulgandi Pontificias Constitutiones (1908 09 29). Publikuojami iš Valstybės sekretoriato gaunami popiežiaus dokumentai: enciklikos, konstitucijos, bulės, motu proprio, brėvės, laiškai, kreipimaisi, Romos kurijos kongregacijų dekretai, instrukcijos, nutarimai, potvarkiai, tribunolų aktai, komisijų nutarimai, oficialioji informacija. Leidžiamas kartą per mėnesį arba rečiau. Per metus išleisti sąsiuviniai spausdinami vienu, dviem tomais su rodyklėmis. 2021 išleistas 113 tomas.

2452

Acta Sanctae Sedis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką