„Acta Baltico-Slavica“

„Acta Baltico-Slavica“ („Baltistikos ir slavistikos darbai“), Balstogės mokslo draugijos tęstinis leidinys. 1964–70 ėjo Balstogėje (1971–72 leidyba sustabdyta), nuo 1973 ėjo Vroclave, nuo 1992 eina Varšuvoje. Leidžia Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas. Rašoma apie baltų ir slavų politinius, socialinius bei kultūrinius santykius, archeologijos, etnologijos, istorijos, kalbotyros problemas. Bendradarbiauja Lenkijos, kitų šalių (ir Lietuvos) mokslininkai.

2020 išėjo 44 tomas.

Redaktoriai: J. Antoniewiczius (1964–70), T. Cieślakas (1973–75), J. Safarewiczius (1976–89), I. Grek‑Pabisowa (1992–2013; 1990–91 buvo žurnalo sekretorė), M. Ostrówka (2014), A. Zielińska ir Z. Sawaniewska-Mochowa (2015–16), A. Smaliančukas (2017), Z. Sawaniewska-Mochowa (2018–20), nuo 2021 – M. Duszkinas.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką