„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ („Klaipėdos universiteto istorijos darbai“), Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto tęstinis leidinys, einantis nuo 1993. Žurnalas indeksuojamas Scopus, Lituanistika (LDB) ir kitose duomenų bazėse. Recenzuojamas. Redakcinę kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Išeina po 2 tomus per metus.

Spausdina Lietuvos ir užsienio šalių mokslinius darbus, jų teminius rinkinius, Klaipėdos krašto, Vakarų bei Mažosios Lietuvos, Rytų Prūsijos, Baltijos regiono istorinius dokumentus.

Svarbiausi: straipsnių rinkiniai – Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai (tomas 1, 1993), Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos (tomas 8, 2001), Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (tomas 10, 2004), A. Nikžentaičio monografija Nuo Daumanto iki Gedimino: Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai (tomas 5, 1996), V. Žulkaus – Palangos viduramžių gyvenvietės (tomas 6, 1997). Paskelbta istorijos šaltinių, tarp jų 1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje (tomas 4, 1995).

Iki 2023 išleista 44 tomai.

Vyriausieji redaktoriai: A. Nikžentaitis (1993–2001), V. Žulkus (2003–06), S. Pocytė (2006–13), Vasilijus Safronovas (nuo 2013).

1367

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką