ãcto rūgšts, etãno rūgšts, CH3COOH, karboksirūgštis. Bespalvis aštraus kvapo higroskopiškas skystis. Molekulinė masė 60,05. Virimo temperatūra 117,8 °C, tankis 1049 kg/m3, lūžio rodiklis 1,3715. Bevandenė acto rūgštis – ledo pavidalo kristalai (100 % acto rūgštis dažnai vadinama ledine acto rūgštimi), kurie lydosi 16,75 °C temperatūroje. Tirpsta vandenyje, etanolyje, dietileteryje, benzene, gerai tirpina organinius junginius, HF, HCl, HBr, HI ir kitas dujas. Su daugeliu organinių junginių sudaro azeotropinius mišinius. Acto rūgštis yra silpna rūgštis. Reaguodama su hidroksidais sudaro druskas, su alkoholiais – acetatus. Iš 2 molekulių atskėlus vandenį gaunamas acetanhidridas, pakeitus hidroksigrupę chloru – acetilchloridas, aminogrupe – acetamidas. Reaguodama su etilenu acto rūgštis sudaro etilacetatą arba reaguodama su acetilenu (katalizatorius Hg druskos) – vinilacetatą, su formaldehido garais – akrilo rūgštį. Acto rūgšties esterių, druskų, t. p. laisvos acto rūgšties yra augalų lapuose, šlapime, tulžyje. Grybai ir bakterijos suskaido organines medžiagas iki acto rūgšties – jos susidaro rūgpienyje, sūryje, iš vyno mikroorganizmai pagamina vyno actą. Acto rūgštis – viena pagrindinių tarpinių medžiagų apykaitos metabolitų. Gaunama deguonimi oksiduojant acetaldehidą (katalizatorius Mn druskos, Mn, Co, Ni, Fe), naftos angliavandenilių frakciją (C5–C6; 140–180 °C, 5–8 MPa, be acto rūgšties dar susidaro skruzdžių ir propiono rūgštys), karbonilinant metanolį, oksiduojant etanolį arba sacharidus (actarūgščio rūgimo metu susidaro maistinė acto rūgštis), pirolizuojant medieną. Bevandenė acto rūgštis gaunama distiliuojant sauso CH3COONa ir H2SO4 mišinį. Daug acto rūgšties sunaudojama celiuliozės acetatams, acetonui, acetanhidridui, chloracto rūgščiai gaminti, vaistams sintetinti, maisto pramonėje – mėsai, žuvims, grybams, daržovėms konservuoti ir kaip prieskonis (3–15 % acto rūgštis vadinama actu, 80 % – acto esencija). Geležies, aliuminio ir chromo acetatai naudojami tekstilės pramonėje pluoštams dažyti kaip kandikai. Acto rūgšties garai dirgina kvėpavimo takus, daugiau kaip 30 % koncentracijos vandeniniai tirpalai nudegina odą ir gleivinę. Ilgalaikio poveikio koncentracijos ribinė vertė 25 mg/m3.

3035

-actas; acto esencija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką