Urbonáitė Ada, sesuo Benvenuta 1921 09 03Minaičiai (Pašušvio vlsč., Kėdainių apskr.) 2009 05 26Kaunas, Lietuvos katalikų vienuolė, Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Pranciškonė (1939).

Ada Urbonaitė

1939–1948 dirbo pranciškonių įkurtame vaikų darželyje Kaune. 1949 LSSR centrinėje valstybinėje bibliotekoje baigė bibliotekininkystės kursus, iki 1958 dirbo bibliotekininke. Spausdinimo mašinėle perrašinėjo A. Maceinos, J. Girniaus veikalus, O. Galdikaitės į lietuvių kalbą išverstas teologijos knygas, kitą pogrindinę literatūrą; išplatino apie 500 knygų. Leidinio Rūpintojėlis iniciatorė ir viena pagrindinių leidėjų. Dėl antisovietinės veiklos KGB persekiota, tardyta.

Parengė knygas: Marijos žemė (1982), Palaimintasis Mykolas Giedraitis (1983), Arkivyskupas Mečislovas Reinys (1984), Prelatas Mykolas Krupavičius (1985), Profesorius Pranas Dovydaitis (1986), Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1987). Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžius (2010, po mirties).

L: Sesuo Ada: pašaukta ginti tautos sielą Kaunas 2010.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką