Schaff Adam (Adamas Šãfas) 1913 03 10Lvovas 2006 11 12Varšuva, lenkų filosofas, politikos veikėjas. Žydų kilmės. Rašė ir prancūzų, vokiečių kalbomis. Dr. (1945). Lenkijos mokslų akademijos narys (1952).

Išsilavinimas

1935 baigė Lvovo, 1945 – Maskvos universitetą (filosofiją).

Pedagoginė ir kita veikla

1945–48 dėstė Lodzės, 1948–70 – Varšuvos universitete. 1951–56 žurnalo Myśl Filozoficzna redaktorius. 1954–68 Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos instituto direktorius. Lenkijos jungtinės darbininkų partijos centro komiteto narys (1957–68) ir vienas ideologų.

Pažiūros

Iš pradžių laikėsi oficialiojo marksizmo, nuo 7 dešimtmečio veikiamas egzistencializmo ir kitų idėjų plėtojo humanistinio, demokratinio socializmo doktriną. K. Marxo teiginius, kad valstybė, visuomenės hierarchija, darbo pasidalijimas, prekiniai piniginiai santykiai ir susvetimėjimas komunizme išnyks, vadino utopiškais. Susvetimėjimo priežastimi laikė individo negalėjimą atitikti visuomenės formuojamą idealą.

Veikalai

Parašė daugiau kaip 30 knygų, svarbiausios: Semantikos įvadas (Wstęp do semantyki 1960), Žmogaus filosofija (La Philosophie humaine 1961), Kalba ir pažinimas (Język a poznanie 1964), Marksizmas ir individas (Marksizm a jednostka ludzka 1965), Kalbos filosofijos esė (Essays über die Philosophie der Sprache 1968), Susvetimėjimas kaip socialinis fenomenas (Entfremdung als soziales Phänomen 1977), Šiuolaikinio socializmo perspektyvos (Perspektiven des modernen Sozialismus 1988).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką