Adam Stanisław Krasiński

Krasiński Adam Stanisław (Adomas Stanislovas Krasnskis) 1810 12 24Velničiai (prie Dubno) 1891 05 09Krokuva, Vilniaus vyskupas. Pijoras (1827). Teologijos dr. (1856).

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo teologiją Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. Mokytojavo Ukmergės pijorų kolegijoje, Liubašavoje (dabar Bresto sr.) ir Sankt Peterburge (1837). Nuo 1838 buvo Vilniaus katedros pamokslininkas, nuo 1842 Giedraičių klebonas. Norėjo savo valdose panaikinti baudžiavą ir įvesti činšą, bet vietos baudžiauninkai tam pasipriešino. Nuo 1853 Vilniaus kapitulos kanauninkas, Dvasinės katalikų kolegijos Sankt Peterburge asesorius (iki 1858).

Vyskupo konsekracija

Nuo 1858 Vilniaus vyskupas. Vilniaus diecezinėje kunigų seminarijoje vienais metais pailgino studijas, padidino klierikų skaičių. Skleidė blaivybės idėjas, rūpinosi valstiečių dvasiniu tobulėjimu. Parašė ganytojišką laišką tikintiesiems (1859), du prieš baudžiavą nukreiptus laiškus (1860, 1861). Pasisakė prieš 1863 ginkluotą sukilimą, ragino kunigus nesikišti į politiką; kartu kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių M. Muravjovą prašydamas nutraukti represijas prieš sukilėlius.1863 Rusijos valdžios suimtas ir ištremtas į Viatką. Iš tremties 1882 buvo nuvykęs į Romą, atsisakė Vilniaus vyskupo pareigų. 1883 persikėlė į Krokuvą, buvo Lenkų mokslo akademijos narys.

Rašytinis palikimas

Parašė Atsiminimus (Vspomnienia, išspausdinti 1900), kitais knygų lenkų kalba, sudarė kanonų teisės rinkinį Kanonų teisė (Prawo kanoniczne 1861), išvertė iš vokiečių kalbos į lenkų kalbą J. B. Alzogo Visuotinę Bažnyčios istoriją (3 t. 1855–56).

23

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką