Stankevič Adam (bltr. Адам Станкевiч, Adamas Stankèvičius) 1892 01 05Arlianiatai (Gardino sr.) 1949 12 10Taišeto rj. (žuvo lageryje), baltarusių dvasininkas, istorikas, publicistas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Išsilavinimas

Nuo 1910 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1914 įšventintas kunigu. 1917 Peterburge su kitais įsteigė katalikų savaitraštį baltarusių kalba Krynica (vėliau pervadintas Belaruskaja krynica), kurį vėliau leido Vilniuje. 1918 baigė Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge.

Veikla

1918 grįžo į Vilnių, kunigavo, nuo 1921 sakė pamokslus baltarusių kalba. Aktyviai dalyvavo baltarusių visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Baltarusių kalbos draugijos (1921–38), Baltarusių ūkio ir kultūros instituto (veikė nuo 1936) vadovas, nuo 1939 – Baltarusių centro Lietuvoje vadovas. 1917 Baltarusijos krikščionių demokratų partijos vienas įkūrėjų. 1922–30 Lenkijos seimo narys. Vienas P. Skorinos baltarusių spaustuvių įkūrėjų Vilniuje, 1928 čia įsteigė baltarusių katalikų leidyklą.

1928–39 Vilniuje leido ir redagavo katališkos pakraipos laikraštį Chryscijanskaja dumka, leido laikraščius Šljach moladzi, Samapomač, Kalosse. Bendradarbiavo baltarusių, lietuvių ir lenkų spaudoje.

1938 lenkų valdžia ištrėmė A. Stankevičių į Slanimą. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. Per II pasaulinį karą dirbo Vilniaus baltarusių gimnazijoje, kunigavo. 1949 sovietų suimtas ir išsiųstas į Taišeto lagerį Irkutsko srityje.

Rašytinis palikimas

Vilniuje išleido knygas Daktaras Pranciškus Skorina, pirmasis Baltarusijos spaustuvininkas (1525–1925) (Doktar Francišak Skaryna, peršy drukar Belarusi (1525–1925) 1925), Baltarusių kalba Baltarusijos mokyklose XVI–XVII a. (Belaruskaja mova ŭ školach Belarusi XVI–XVII st. 1928), Vytautas Didysis ir baltarusiai (Vitaŭt Vjaliki i belarusy 1930), Kostas Kalinauskas, „Mužyckaja praŭda“ ir Baltarusijos nepriklausomybės idėja (Kastus′ Kalinoŭski, „Mužyckaja praŭda“ i ideja nezaležnasci Belarusi 1933), Dievo žodis: paskaitos, evangelijos ir pamokslai sekmadieniais ir per šventes (Božae slova: lekcyji, ėvangelii i pramovy na njadzeli i s’vjaty 1938), Michalas Zabeida-Sumickis ir baltarusių liaudies daina (Michal Zabejda-Sumicki i belaruskaja narodnaja pesnja 1938), Mokykis melstis (Vučysja malicca 1940), Krikščionybė ir baltarusių tauta (Chryscijanstva i belaruski narod 1940) ir kitas.

Į baltarusių kalbą išvertė P. Cvirkos kūrinių.

176

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką