Adam Tytus Działyński

Działyński Adam Tytus (Adamas Tytusas Dzialýnskis) 1796 12 24Poznanė 1861 04 12Poznanė, lenkų visuomenės ir kultūros veikėjas, istorinių šaltinių leidėjas. Mokslo ir meno mecenatas. 1808–15 studijavo Berlyne, Paryžiuje ir Prahoje. 1826 paveldėjo Kórniko (netoli Poznanės) dvarą ir jo pilyje įsteigė biblioteką (dabar Lenkijos mokslų akademijos Kórniko biblioteka); joje sukaupė gausią vertingų knygų, rankraščių, senovinių ginklų ir paveikslų kolekciją. Poznanės mokslo bičiulių draugijos vienas steigėjų (1857) ir pirmininkas.

Talkino rengiant įvairias publikacijas ir rūpinosi jų išleidimu; vertingiausios: Lietuvos teisių 1389–1529 m. rinkinys (Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 1841; įdėtas ir I Lietuvos Statutas, šis nuorašas laikomas autentiškiausiu iš išlikusių), Acta Tomiciana (tomas 1–8 1852–60), Ginčai ir veiksmai tarp lenkų ir Kryžiuočių ordino (Lites ac Res gestae inter polonos Ordinemque Cruciferorum tomas 1–3 1855–56), Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unijos istorijos šaltiniai (Żródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej z Wielkim Księstwem Litewskim tomas 2–3 1856–61). Parašė studiją Kunigaikščio Boguslavo Radvilos gyvenimas (Żywot księcia Bogusława Radziwiłła 1840).

1008

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką