Ãdelaidė (Adelaide), miestas Australijoje; Pietų Australijos valstijos centras.

Adelaidės centras; prie Torrenso upės tvenkinio – teatro ir kino tarptautinių festivalių kompleksas (1970–80, architektūrinė bendrovė Hassell)

1,25 mln. gyventojų (2021). Adelaidė įsikūrusi tarp Lofty kalnų ir Indijos vandenyno Šventojo Vincento įlankos. Torrenso upė skiria Adelaidės pramoninį rajoną (pietuose) nuo gyvenamojo (šiaurėje). Per Adelaidės uostą išvežama kviečiai, vilnos, vaisiai, vynas, odos; kasmet perkraunama apie 4 mln. t krovinių. Oro uostas. Elektrotechnikos, chemijos (naftos perdirbimo), tekstilės, maisto (vyno) pramonė. 2 universitetai (įkurti 1874 ir 1962), konservatorija. Biblioteka. 2 katedros (katalikų ir anglikonų). Gamtos evoliucijos muziejus, botanikos sodas. Adelaidė pradėjo kurtis 1836; gyventojų padaugėjo apie 1845, kai apylinkėse buvo rasta aukso ir vario.

2271

Adelaidės botanikos sodo Palmių oranžerija (1875, architektas G. Runge, restauruota 1995)

Architektūra

Adelaidėje pastatyta pagal 1836 architekto W. Lighto parengtą bendrąjį planą. Mieste gausu parkų ir skverų, pėsčiųjų gatvių. Senieji (dabar Konstitucijos muziejus) ir naujieji Parlamento bei Vyriausybės rūmai, Viktorijos stiliaus Pietų Australijos universiteto (įkurtas 1874) kompleksas, geležinkelio stoties, Pietų Australijos muziejaus pastatai. 1977 pastatytas Adelaidės teatro ir kino tarptautinių festivalių kompleksas (koncertų salė, dramos teatro pastatas, amfiteatras); šalia – skveras su abstrakčiomis skulptūromis.

Pietų Australijos sveikatos ir medicinos tyrimų institutas Adelaidėje (2013, architektūrinė bendrovė Woods Bagot)

1173

Lietuviai

Pirmieji lietuviai Adelaidėje įsikūrė 19 a. pabaigoje, 1888 įsteigtas lietuvių klubas. 1930 apsigyveno keliolika naujų emigrantų lietuvių šeimų. Po II pasaulinio karo lietuvių padaugėjo iki 1600. Ėjo laikraštis Australijos lietuvis (1948–56). Nuo 1949 veikia neoficiali lietuvių katalikų parapija, prie jos – šeštadieninė mokykla (1998 turėjo 15 mokinių, 3 mokytojus).

Australijos lietuvių dienų Adelaidėje renginys – eisena iš katalikų katedros į rotušę (1980 12 26)

Lietuvių organizacijos: choras Lituania, Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkė (nuo 1950), sporto klubas Vytis (nuo 1950), kredito draugijos Talka skyrius, lietuvių Caritas draugija, Lietuvių katalikų centras su Šv. Kazimiero koplyčia, Šv. Kazimiero bažnytinis choras (nuo 1963), teatro grupė Vaidila, Adelaidės lietuvių sąjunga, Pietų Australijos lietuvių moterų draugija, Adelaidės lietuvių katalikių moterų draugija, ateitininkai, skautų tuntas Vilnius, lietuvių karių veteranų sąjunga Ramovė, lietuvių moterų kvartetas Nemuno dukros. 1959–63 veikė lituanistiniai kursai. Adelaidės lietuvių namuose yra Australijos lietuvių bendruomenės muziejus ir Australijos lietuvių bendruomenės archyvas. Veikia J. J. Bačiūno vardo ir prelato P. Jatulio lietuviškos bibliotekos. Šeštadieniais transliuojamos lietuvių radijo laidos. Leidžiama dvisavaitinis biuletenis Adelaidės lietuvių žinios ir Šventadienio balsas (redaktorius kunigas J. Petraitis). 1998 gyveno apie 1200 lietuvių, 300 jų aktyviai dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje.

2109

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką