Dirsýtė Adelė 1909 04 15Promislava (Šėtos vlsč.) 1955 09 26Chabarovsk, lietuvių mokytoja. Kankinė (2000).

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1932 dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, rūpinosi našlaičių ir vargšų šalpa, dalyvavo ateitininkų veikloje, bendradarbiavo žurnaluose Moteris ir Naujoji vaidilutė. 1940 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1940–46 dirbo mokytoja Vilniaus mergaičių gimnazijoje.

Adelė Dirsytė

Kalinimas

1946 apkaltinus antisovietine veikla suimta, karinio tribunolo nuteista 10 metų kalėti. Nuo 1947 kalinta Komijoje, nuo 1949 Sibire (Irkutsko ir Magadano srityse). Magadano lageryje parašė maldų, vadinamų Sibiro tremtinių maldaknyge (pavadinimu Sibiro tremtinių ranka rašyta maldų knygelė išleista 1959 Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavadinimu Marija, gelbėki mus, nelegaliai, 1964, 21990 Vilniuje); išversta į apie 12 kalbų.

Beatifikacija

2000 pradėta A. Dirsytės pasaulietės beatifikacijos byla.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordinas (1999; po mirties).

P: A. Dirsytė Jūs manieji: Laiškai Kaunas 2000. L: Adelė Dirsytė: Gyvenimas ir darbai / sudarė M. Bloznelis Vilnius 2003.

2992

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką