administracinės teisės istorija

administrãcinės téisės istòrija, viena teisės mokslo šakų, nagrinėjanti administracinės teisės šaltinius, institutų atsiradimą, jų raidos procesus, nustatanti jiems būdingus bruožus, ypatybes. Administracinės teisės istorijos objektai yra nustojusios galios teisės normos, aktai, institutai, nebeveikiančių teismų praktika, kiti archyvuose, bibliotekų rankraštynuose saugomi dokumentai.

Atsiradimas ir formavimasis pasaulyje

Administracinės teisės užuomazgų buvo senovės Babilonijoje Hamurapio įstatyme ir kituose senovės teisynuose. Šiuolaikinė administracinės teisės šaka pradėjo formuotis 19 a. antroje pusėje Prancūzijoje. Čia 1873 buvo išnagrinėta pirmoji byla (Blanco byla), kurioje Ginčų Teismas konstatavo, kad tarp asmenų ir viešosios valdžios institucijų susiklostantys tam tikri santykiai yra reglamentuojami ne civilinės teisės, bet specialiosios teisės normų, o iš tokių santykių kilę ginčai teismingi ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniams teismams. Administracinę jurisprudenciją formavo pirmasis pasaulyje administracinis teismas – 1799 įkurta Valstybės taryba (pranc. Conseil d’Etat), jam teisminės funkcijos buvo suteiktos 1872 (laikoma, kad šiais metais atsirado šiuolaikinė administracinė teisė). Prasidėjęs administracinės jurisprudencijos formavimasis Prancūzijoje padarė įtaką ir kitoms Europos valstybėms.

Karališkieji rūmai Paryžiuje (1629, architektas J. Le Mercier, išplėsti 1765), kurių viename iš pastatų nuo 1871 įsikūręs pirmasis pasaulyje administracinis teismas – Valstybės taryba

Italijoje administracinės teisės šakos pradžia siejama su Gian Domenico Romagnosi knyga Fundamentalieji administracinės teisės principai (Principi fondamentali di diritto amministrativo 1814), Vokietijoje – su administracinio teismo įsteigimu Badene 1863, Austrijoje – su administracinio teismo įsteigimu Vienoje 1867, Čekijoje ir Slovakijoje – su Aukščiausiojo administracinio teismo įsteigimu Prahoje 1918, Lenkijoje – su Aukščiausiojo administracinio tribunolo įsteigimu Varšuvoje 1922, Latvijoje ir Estijoje – su 1918 ir 1919 priimtais Administracinio teismo įstatymais, Jungtinėse Amerikos Valstijose – su federalinės nepriklausomos reguliavimo institucijos Federalinės prekybos komisijos įsteigimu 1887.

Atsiradimas ir formavimasis Lietuvoje

Lietuvos administracinės teisės užuomazgų yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 1322–24 rašytuose laiškuose, Kazimiero teisyne, Lietuvos Statutuose. 1918–40 formavosi šiuolaikinė Lietuvos administracinė teisė. 1919 03 08 priimtas Įstatymas apie savivaldybių privalomų įsakymų leidimą ir pildymą, kurio trečiame straipsnyje pirmą kartą lietuvių kalba įtvirtintas administracinių aktų ir administracinės justicijos institutų užuomazgos. Kitas svarbus teisės aktas, įtvirtinęs administracinės teisės šakos pradžią, buvo 1920 03 10 priimtas Ministerijų juriskonsultų komisijos statutas, nustatęs asmenų ir viešosios valdžios teisės ginčus nagrinėjusios institucijos veiklą (šios institucijos negalima tapatinti su administraciniu teismu, nes jos kompetencija daugiausia pasireikšdavo nuomonių teikimu, be to, į ją galėjo kreiptis tik pareigūnai).

Naujausia Lietuvos administracinė teisė sietina su 1999 pirmą kartą Lietuvoje įsteigtais administraciniais teismais bei jų formuojama oficialiąja administracine doktrina nagrinėjant iš viešojo administravimo veiklos kylančius ginčus.

L: I. Deviatnikovaitė Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė Vilnius 2017, I. Deviatnikovaitė Administracinio teismo istorija Lietuvoje 1918–1940 Krokuva 2021.

3246

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką