Bötticher Adolf (Adolfas Bèticheris), Boetticher 1842 12 12Blumenberg (prie Potsdamo) 1901 06 09Varnikai (prie Rūsių), vokiečių archeologas, menotyrininkas, paminklosaugininkas. 1865–68 studijavo Berlyno statybos akademijoje. Nuo 1875 Graikijoje dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose. Grįžęs 1879–82 leido savaitraštį architektams ir inžinieriams. Karaliaučiaus universiteto profesorius (1883). Nuo 1891 Rytprūsių kultūros paminklų saugotojas.

Parašė studijas: Olimpas, šventė ir jos vieta (Olimpia, das Fest und seine Stätte 1883 21886), Graikijos vieškeliuose (Auf griechischen Landstrassen 1884), Atėnų akropolis (Die Akropolis von Athen 1888). Parengė ir Karaliaučiuje 1891–98 išleido 8 tomų veikalą Rytprūsių provincijos statybos ir meno paminklai (Die Bau‑ und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen); tomas 1 skirtas Sembai, tomas 2 – Notangai, tomas 3 – Aukštutinei Prūsijai, tomas 4  Varmei, tomas 5 – Lietuvai (Mažajai Lietuvai), tomas 6 – Mozūrijai, tomas 7 – Karaliaučiui, tomas 8 – papildymai; tomas 1–7 gausiai iliustruoti. 1899 W. Schimmelpfennigis parengė 9 tomą – Vardų ir vietovardžių rodyklę. Leidinys turi didelę išliekamąją vertę – beveik visi jame aprašyti Prūsijos ir Mažosios Lietuvos architektūros ir meno paminklai per karus ir sovietmečiu buvo sunaikinti.

1008

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką