Jucỹs Adolfas 1904 09 12Klausgalvų Medsėdžiai (Salantų vlsč., Telšių apskr.) 1974 02 04Vilnius, Lietuvos fizikas, daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1953). Fiz. ir mat. m. dr. (1951).

Išsilavinimas ir veikla

1931 baigęs Vytauto Didžiojo universitetą 1933–40 dirbo jo Fizikos katedroje. 1938 stažavo Mančesterio, 1939–40 – Kembridžo universitete. Nuo 1940 dirbo Vilniaus universitete, 1941–71 Teorinės fizikos katedros vedėjas; profesorius (1953). 1945–46 LSSR švietimo liaudies komisariato Aukštųjų mokyklų valdybos viršininkas, 1947–48 Vilniaus pedagoginio instituto direktorius. 1949–51 SSRS mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyriaus doktorantas (vadovas V. Fokas). 1956–63 Fizikos ir matematikos instituto direktorius, nuo 1967 šio instituto Kvantmechaninių skaičiavimų sektoriaus vedėjas.

Adolfas Jucys

Mokslinė ir visuomeninė veikla

Mokslinių tyrimų sritis – atomo teorija. Sudarė bendrąsias daugiakonfigūracines lygtis atomų banginėms funkcijoms rasti (Hartree, Foko ir Jucio lygtys), išplėtojo jų sprendimo metodus. Įrodė atomų dvielektronių sužadinimų svarbą. Kartu su mokiniais išplėtojo grafinį metodą judėjimo kiekio momento teorijos dydžiams vaizduoti ir veiksmams su jais atlikti. Gavo svarbių rezultatų plėtodamas patikslintus atomų teorijos metodus – nepilną kintamųjų atskyrimą, išplėstinį, neortogonaliųjų orbitalių. Parengė apie 50 mokslininkų, sukūrė vadinamąją Jucio, arba Vilniaus, teorinės fizikos mokyklą, kurios veikla apėmė molekulių, atomo branduolio ir kietojo kūno fizikos sritis. 1953–56 LSSR mokslų akademijos Geologijos, chemijos ir technikos, 1956–63 Fizikos, chemijos ir technikos mokslų skyriaus akademikas sekretorius. Daug prisidėjo prie naujų Mokslų akademijos institutų kūrimo, svarbiausių mokslo krypčių formavimo. Kompiuterių naudojimo Lietuvoje pradininkas – prie Fizikos ir matematikos instituto įkūrė skaičiavimo centrą (1962). Lietuvos fizikų draugijos vienas steigėjų, tęstinio leidinio Lietuvos fizikos rinkinys iniciatorius. SSRS mokslų akademijos Spektroskopijos komisijos grupės, koordinuojančios atomų ir jų spektrų teorijos darbus SSRS, pirmininkas. Su bendraautoriais paskelbė daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių.

Knygos

Veikalai: Judėjimo kiekio momento teorijos matematinis aparatas (su Y. Levinsonu ir V. E. Vanagu, 1960, rusų kalba ir anglų kalba 1962, išleista Izraelyje ir Didžiojoje Britanijoje, 1964 – Jungtinėse Amerikos Valstijose), Judėjimo kiekio momento teorija kvantinėje mechanikoje (su A. R. Bandzaičiu, 1965 21977 rusų kalba) ir Atomo teorijos matematiniai pagrindai (su Algimantu Savukynu, 1973, rusų kalba), Rinktiniai darbai. Daugiaelektronių atomų teorija (1978, rusų kalba).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1968).

Atminimo įamžinimas

1993 Lietuvos mokslų akademija įsteigė A. Jucio premiją už pasiekimus teorinės fizikos srityje.

R: A. Jucis Izbrannye trudy: Teorija mnogoėlektronnych atomov Vilnius 1978. L: R. Karazija Žalias teorijos medis Vilnius 2003; Akademikas Adolfas Jucys Vilnius 2004.

1778

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką