Klmas Adolfas 1889 06 16Kušliškiai (Kalvarijos vlsč.) 1985 10 09Cleveland (Ohajo valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. P. Klimo brolis.

Veikla Rusijoje

1912–16 su pertraukomis studijavo teisę ir pedagogikos dalykus A. Šaniavskio universitete Maskvoje. 1915–16 dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, nuo 1916 – šios draugijos Kultūros ir švietimo Petrogrado sekcijoje ir savaitraščio Lietuvių balsas redakcijoje. Po 1917 Vasario revoliucijos dirbo laikraščio Santara redakcijoje, buvo leidinio Laisvoji Lietuvos mokykla redaktorius.

Veikla Lietuvoje

1918 grįžo į Lietuvą, dirbo Knygų leidimo komisijoje (prie Lietuvių mokslo draugijos), laikraščio Lietuvos aidas redakcijoje. 1920–21 buvo faktiškasis savaitraščio Lietuvos ūkininkas redaktorius, laikraščių Darbas, Saulėtekis, žurnalo Varpas redakcijų darbuotojas. 1921 redagavo Šaulių sąjungos žurnalą Trimitas. Buvo Steigiamojo ir vėlesnių Seimų stenogramų redaktorius. 1937 redagavo dienraštį Šiandien. Nuo 1906 rašinius Pelagiaus slapyvardžiu spausdino savaitraštyje Naujoji gadynė, dienraštyje Vilniaus žinios, laikraštyje Lietuvos žinios, slapyvardžiu A. Kelmutis arba A. K-mas ir inicialais A. K. – savaitraštyje Lietuvos ūkininkas. Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos (1922), Lietuvos žurnalistų sąjungos (1929) vienas steigėjų. Apie Lietuvą esperanto kalba rašė suomių leidinyje Sanomat, flamandų Gazette van Gent. Parašė mokyklinių vadovėlių, esperanto vadovėlį (1928).

Veikla Jungtinėse Amerikos Valstijose

Po II pasaulinio karo emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas; čia bendradarbiavo laikraštyje Naujienos, Lietuvių enciklopedijoje, kituose Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių leidiniuose.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką