Tautãvičius Adolfas 1925 09 09Judrėnai (Telšių vlsč.) 2006 08 10Vilnius, lietuvių archeologas. Vienas žymiausių 20 a. Lietuvos archeologų. Habil. dr. (hum. m., 1997).

Išsilavinimas ir veikla

1950 baigė Vilniaus universitetą. 1946–93 dirbo LSSR mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas; 1962–87 Archeologijos skyriaus vedėjas), 1951–60 t. p. dėstė Vilniaus universitete. 1993–2001 Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Archeologijos skyriaus vedėjas. Su kitais apsaugojo nuo sunaikinimo Kernavės Pajautos slėnį. 1970–74 leidinių Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje archeologijos atsakingasis redaktorius, Lietuvos TSR archeologijos atlasas (antros knygos, 1975 ir ketvirtos knygos, 1978), 1978–90 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje atsakingasis redaktorius.

Adolfas Tautavičius

Tirti objektai

1955–61 kasinėjo Vilniaus žemutinę pilį (Žemutinė pilis); 2500 m2 plote rado Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios, 14–15 a. medinių statinių liekanų, daug archeologinių radinių. Tyrė Trakų pilis, Klaipėdos pilį, Veliuonos piliakalnius, Požerės kapinyną, Upynos kapinyną, Bikavėnų kapinyną, Palangos kapinynus ir kitus kapinynus, Kapitoniškių pilkapyną, Riklikų pilkapyną, Taurapilio pilkapyną (Taurapilio piliakalnis ir pilkapynas) ir kitus pilkapynus.

Publikacijos

Parašė veikalus Vilniaus pilies kokliai (1969) ir Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.) (1996). Vienas knygų Lietuvos archeologijos bruožai (1961), Vilniaus miesto istorija (1 tomas 1968), Lietuvos pilys (1971), Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I–XIII a. (1972), Lietuvos TSR archeologijos atlasas (2–4 knyga, 1975–78), Lietuvos TSR istorija (1978, rusų kalba), Lietuvos TSR istorija (1 tomas, 1985 21986) ir Lietuvių etnogenezė (1987) autorių.

Paskelbė daugiau kaip 800 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių apie Lietuvos proistorę, lietuvių etnogenezę, kultūros paveldo apsaugą. Parengė leidinius Vytautas Urbanavičius: bibliografinė rodyklė, 1966–1995 (1995), Lietuvos archeologijos bibliografija: 1782–1998 (2000). A. Tautavičiaus sukaupta kartoteka panaudota bibliografinėje rodyklėje Lietuvos TSR archeologija (1940–1967) (1970).

Apdovanojimai

Respublikinė premija (LSSR, 1969). Gedimino ordino Karininko kryžius (1999).

-Adolfas Tautavičius

L: Adolfas Tautavičius: bibliografinė rodyklė, 1948–1984 Vilnius 1985; M. Michelbertas Adolfui Tautavičiui – 80 / Archaeologia Lituana t. 6 Vilnius 2005; A. Luchtanas In memoriam. Adolfas Tautavičius / Archeologija t. 7 Vilnius 2006.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką