Adomas Brakas (portreto fragmentas iš Lietuvos albumo, 1921)

Brãkas Adomas 1886 04 06Jankaičiai (Kretingalės vlsč.) 1952 03 03Barnaul, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Dailininkas, pedagogas. M. Brako brolis.

Išsilavinimas ir veikla

1908–09 studijavo Paryžiaus dailės akademijoje. Nuo 1914 gyveno Klaipėdoje. 1922–39 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė piešimą. Pažiūrų formavimąsi nulėmė Vydūno idėjos. Klaipėdos kraštą valdant Prancūzijai (1920–23), buvo Prūsų lietuvininkų susivienijimo tarybos pirmininkas. 1922 Paryžiuje (Ambasadorių konferencijoje) įrodinėjo, kad Klaipėdos kraštą būtina prijungti prie Lietuvos valstybės. 1922 su kitais suorganizavo Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą. Po I pasaulinio karo vadovavo jaunimo draugijų sąjungai Santara, su kitais įsteigė ir vadovavo giedotojų draugijai Aida, kultūros ir švietimo draugijai Aukuras, įsteigė Klaipėdos konservatoriją (muzikos mokyklą), operą, simfoninį orkestrą, Klaipėdos krašto muziejų.

Adomas Brakas (portreto fragmentas iš Lietuvos albumo, 1921)

Adomas Brakas (Autoportretas, apie 1918)

1939 03 Klaipėdos kraštą užėmus nacių Vokietijai, buvo kalintas, turėjo išvykti iš šio krašto. Apsigyveno ir mokytojavo Kaune. 1940–41 atsisakė pasinaudoti vokiečių repatriacijos teise. 1941 06 su sūnumi Tautvydu suimtas NKVD ir ištremtas į Altajaus kraštą. 1949 apkaltintas antisovietine agitacija ir nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio bei 5 metams atimant teises ir konfiskuojant turtą. Mirė apakęs ir netekęs sveikatos Barnaulo kalėjime.

Kūryba

Režisavo daugiau kaip 100 spektaklių, tarp jų 14 Vydūno dramų, daugeliui piešė ir dekoracijas. Sukūrė grafikos (apie 300), molbertinės tapybos kūrinių.

Vienas pirmųjų 20 a. lietuviškų knygų iliustruotojų (knygų grafika sudaro didžiąją kūrybos dalį); iliustravo Vydūno knygas, 1909 Tilžėje išleistus V. Kudirkos Raštus (6 tomai; su savo mokytoju E. Loevy). Tyrė ir piešė lietuvių antkapinius paminklus, medines namų puošmenas. Kūrybai būdinga dekoratyvi stilizacija, simbolizmas, lietuvininkų etnografiniai motyvai. Pagal jo projektą Pagėgiuose pastatyta Lietuvos bankas ir K. Donelaičio progimnazija, Priekulėje – mokykla, jo architektinius sprendimais naudotasi statant Vytauto Didžiojo gimnaziją.

-Adomas Brakas

L: B. Aleknavičius Adomas Brakas – Vydūno dvasios pakylėtasis Klaipėda 2007; Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti / sud. K. Jokubavičienė, S. Pocytė Klaipėda 2007.

2301

2746

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką