Duñdzila Adomas 1882 07 14Pranciškavo dvaras (Kalvarijos apskr.) 1951 12 20Čikaga, lietuvių knygų leidėjas ir prekybininkas, visuomenės veikėjas.

Darbas knygų leidyboje ir prekyboje

1908–13 V. Penčylos knygyno Marijampolėje vedėjas. 1913–14 turėjo nuosavą knygyną Vilkaviškyje. 1918 su B. Siručiu įkūrė knygų leidybos ir prekybos bendrovę Dirva (nuo 1919 abu jai vadovavo Marijampolėje, nuo 1921 A. Dundzila – knygynui ir knygų leidybai Kaune). 1940 nacionalizavus bendrovę Dirva dirbo Valstybinės leidyklos 5 knygyno vedėju.

Adomas Dundzila

Darbas spaudoje

1915 Petrograde buvo savaitraščio Lietuvių balsas administratorius. Redagavo žurnalą Sėjos baras (1930–33), laikraštį Verslas (1932–33). Bendradarbiavo laikraščiuose Lietuva, Trimitas, žurnale Naujoji Romuva ir kituose.

Kita veikla

1914 Vilniuje dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto Darbo biuro vedėju. Vienas Lietuvių verslininkų sąjungos įkūrėjų, centro valdybos pirmininkas, nuo 1937 garbės narys.

1944 pasitraukė į Vakarus. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.

Parengė elementorių Dieve, padėk! (1912, slapyvardžiu Kalvarijiškis). Išleido atsiminimų ir straipsnių rinkinį Lietuvos dirvonai (1935).

Apdovanojimai

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1938).

2593

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką