Adomas Honoris Kirkoras

Adomas Honoris Kirkoras (Jono Kazimiero Vilčinskio raižinys pagal Ogiusto Marminios piešinį, 1860)

Krkoras Adomas Honoris (lenk. Adam Honory Kirkor) 1818 01 21Slivina (Smolensko sr.) 1886 11 23Krokuva, lenkų archeologas, publicistas, leidėjas. Lenkų mokslų akademijos narys (1872). Mokėsi Vilniaus bajorų institute. 1834–64 tarnavo Vilniaus gubernijos įstaigose. 1854–56 kasinėjo Vilniaus dvarvietes Markučiuose ir Viršupyje, Lietuvos (Ašmenos, Trakų ir Vilniaus apskričių pilkapynus bei kapinynus, Bražuolės, Drucminų ir Mantotų, dabar abu Varėnos savivaldybės teritorijoje, Šventos, dabar Švenčionių savivaldybės teritorijoje), Baltarusijos (Haradzilavos, dabar Maladečinos rj.), Lenkijos (tyrė Bilszc Złoto urvą) ir Galicijos archeologinius paminklus. Buvo Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos narys, Vilniaus senienų muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas. 1843 Vilniuje išleido rinkinį Radegast, skirtą vietos istorijai.

Redagavo tęstinius leidinius (dalį jų ir spausdino): 1845–46 – Pamiętniki Umysłowe (3 tomai), 1850–54 – Pamjatnaja knižka Vilenskoj gubernii, 1857–58 – Teka Wileńska, 1860–65 – laikraštį Kurier Wileński (nuo 1864 Vilenskij Vestnik), 1867–71 Sankt Peterburge – rusišką laikraštį Novoe Vremja. Su P. Kukolniku parašė knygą Lietuvių tautos gyvenimo ir istorijos bruožai (Čerty iz istorii i žizni litovskogo naroda 1854). Parengė pirmąjį vadovą Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes (Przechadzki po Wilnie i jego okolicach 21880, lietuvių kalba 1991), istorinį veikalą Lietuva nuo seniausių laikų iki 1882 metų (rusišku pavadinimu Litovskoe Polese. Pervobytnie vremena litovskogo Polesja 1882 21993, lietuviškai 1995), Senienų muziejaus katalogą ir albumą apie Vilnių (Album Wileńskie; abu 1858). 1859–67 Vilniuje su kitais turėjo spaustuvę, plėtojo leidybinę veiklą; išspausdinta 115 knygų lenkų, lietuvių, rusų, lotynų, prancūzų kalbomis, iš jų lietuviškų – 9. Už dalyvavimą 1863 sukilime ištrėmus jo žmoną H. Majevską, spaustuvę 1867 perkėlė į Sankt Peterburgą. Dar parašė veikalą apie Vilniaus katedros lobyną (1876), rašė apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių karstus Vilniaus katedroje (1882) ir kita.

L: V. Užtupas Adomo Honorio Kirkoro leidybinė spaustuvinė veikla / Knygotyra 1985 t. 12; M. Brenstejn Adam-Honory Kirkor: Wydawca, redaktor i właściciel drukarni w Wilnie od roku 1834 do 1867 Wilno 1930; M. Stolzman Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora Warszawa–Kraków 1973; S. Kirkor Przeszłość umiera dwa razy Kraków 1978.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką