Kosakòvskis Adomas (lenk. Adam Kossakowski), Adomas Kasakáuskas 1756 12 21Lemniczewiczi (Lenkija) 1828 05 04Vilnius, Vilniaus vyskupas sufraganas. Mokėsi Pinsko jėzuitų kolegijoje, vėliau Vilniaus kunigų seminarijoje. Buvo Skaistkalnės (Bauskės rj.) klebonas. 1793 nominuotas ir 1795 popiežiaus Pijaus VI paskirtas tituliniu Limiros vyskupu ir Uždauguvio vyskupijos antruoju koadjutoriumi (Kuršo vyskupu sufraganu). Kuršą prijungus prie Vilniaus vyskupijos A. Kosakovskis persikėlė į Vilnių. Nuo 1810 buvo Vilniaus kapitulos narys ir Vabalninko klebonas. Vilniaus vyskupiją iš Sankt Peterburgo valdant Mogiliavo arkivyskupui metropolitui S. Bogušui‑Sestrencevičiui 1816–28 A. Kosakovskis ėjo Vilniaus vyskupo pareigas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką