Lãstas Adomas, Lastauskas, slap. Adomas Juodasai 1887 10 18Išlandžiai (Krosnos vlsč.) 1961 01 18Kaunas, lietuvių poetas. 1908–11 Maskvos universitete studijavo teisę; už anticarinę veiklą pašalintas iš universiteto ir ištremtas iš Maskvos. Kaip Rusijos armijos karininkas dalyvavo I pasauliniame kare, buvo sužeistas. 1918 grįžęs į Lietuvą mokytojavo Marijampolėje. 1924 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (teisę). Dirbo advokatu, juriskonsultu.

Adomas Lastas

Eilėraščius pradėjo spausdinti 1910 žurnaluose Aušrinė, Vaivorykštė, dienraštyje Vilniaus žinios. Atskira knyga išleido poemas Saulėta pasakėlė, Lelija, Vėtra (1920), parašė poemą Lietuvos knygnešio likimas (1925). Išspausdino eilėraščių rinkinį Auksinės varpos (1921), Ties kruvinom spurgom (1935), Pasiilgimas (1939), Poezijos rinktinė (1957). Ankstyvoji poezija paveikta simbolizmo, linkstama į gamtos vaizdo alegorinimą, manieringumą, meniškiausia poezijos dalis – peizažinė lyrika. Nuo I pasaulinio karo metų pagausėjo socialinės retorikos, satyros elementų. 3–4 dešimtmečio poezijai būdinga meilės ir kitų asmeninių išgyvenimų, nuotaikų motyvai. Po II pasaulinio karo A. Lasto poezijoje vyrauja sovietinė tematika, bet kritikuotas už vadinamąją buržuazinę formą ir individualizmą. Išleido autobiografinę apysaką vaikams Albinuko vaikystė (1959).

1444

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką