gamybinio pastato aeracijos schema

dirvožemio aeracija

aerãcija (pranc. aération < gr. aēr – oras), vėdinimas, prisotinimas oro. Aeruojama gyvenvietės, patalpos, vanduo, dirvožemis. Dirvožemio aeracija – atmosferos oro, ypač deguonies, skverbimasis į dirvožemį ir anglies dioksido iš dirvožemio į atmosferą. Kai dujų apykaita lėta, dirvožemio ore labai padaugėja anglies dioksido, sumažėja deguonies, blogai dygsta sėklos, auga augalai, atsiranda patogeninių mikroorganizmų, stiprėja redukcijos procesai. Dirvožemio aeracija normali, kai iki 20 cm gylio oras atsinaujina per 1 h. Drėgni ir didelio tankio dirvožemiai aeruojasi menkai, todėl juose blogai auga augalai. Gyvenviečių aeraciją sukelia vėjas ir skirtingai saulės įšildytas žemės, daiktų, statinių paviršius. Labiau įšilę stogai ir grindiniai sukelia kylančias oro sroves, o mažiau įšilę želdynai ir vandens telkiniai – krintančias.

Švarus krintantis oras iš želdynų patenka į gyvenamuosius kvartalus – gyvenvietė geriau vėdinama. Ištisinis užstatymas blogina gyvenvietės aeraciją. Patalpų aeraciją sukelia skirtingas lauko ir vidaus oro tankis. Ypač svarbi karštų pramonės, žemės ūkio patalpų (kalvių, liejyklų, techninių cechų) aeracija. Vasarą oras į vidų leidžiamas pro atvirus apatinius langus, o žiemą pro langus, kurie yra daugiau kaip 4 m nuo grindų, kad oras, leisdamasis iki patalpos apačios, sušiltų. Užterštas patalpos oras išeina pro skydais nuo vėjo apsaugotus stoglangius. Languose ir stoglangiuose būna aeracijos reguliavimo mechaniniai įtaisai.

Vandens aeracija gerinamas vandentiekio vanduo ir valomos nuotekos. Vanduo aeruojamas pučiant orą, maišant mechaniniais aeratoriais, išpurškiant, liejant per slenksčius, užtvankas upėse. Vandens aeracijos būdu iš vandentiekio vandens šalinama ištirpusios dujos (anglies dioksidas, vandenilio sulfidas), iš dalies geležis. Nuotekų valymo įrenginiuose (aerofiltre, aerotanke, biofiltre) vandens aeracija aktyvina aerobinių bakterijų veiklą. Aeruojamas žuvivaisos tvenkinių, užterštų upių, užšalusių ežerų vanduo, kad greičiau apsivalytų, gautų daugiau deguonies; be minėtų aeracijos priemonių, vanduo dar leidžiamas per pralaidas su hidrauliniu šuoliu. Aeracija t. p. naudojama birioms medžiagoms purenti (aeratorius) ir gabenti (aerolatakas).

krevečių auginimo tvenkinių vandens aeracija

190

2335

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką