aerodinaminės jėgos ir momentai

lėktuvą veikiančios aerodinaminės jėgos ir momentai: V – skridimo greitis R – aerodinaminių jėgų atstojamoji, xa, ya, za – greitinės koordinačių sistemos ašys, Xa – aerodinaminio pasipriešinimo jėga, Ya – keliamoji jėga, Za – šoninė jėga, x, y, z – susietosios koordinačių sistemos ašys, X – išilginė jėga, Y – normalioji jėga, Z – skersinė jėga, Mxa, Mx– posvyrio momentas, Mya, My – pokrypio momentas, Mza, Mz – polinkio momentas, α – atakos kampas, β – slydimo kampas

aerodinãminės jgos ir momeñtai, jėgos ir momentai, kurie nusako terpės (oro) poveikį joje judančiam kietajam kūnui. Šių jėgų prigimtis dinaminė; jos atsiranda tik kūnui judant ore (lengvesnius už orą orlaivius, t. y. aerostatus, ore laiko išstumiančioji aerostatinė jėga). Aerodinaminės jėgos veikia dujose judančio kietojo kūno paviršiaus elementus. Šios jėgos koordinačių sistemos ašių atžvilgiu sukuria aerodinaminius momentus. Visus judančio kūno paviršiaus elementus veikiančių aerodinaminių jėgų vektorinė suma vadinama aerodinaminių jėgų atstojamąja R, o aerodinaminių momentų kurio nors taško (pvz., skraidymo mašinos masės centro) atžvilgiu suma – atstojamuoju momentu M. Aerodinaminės jėgos ir momentai nagrinėjami skraidymo mašinos koordinačių sistemoje. Dažniausiai naudojamos greitinė ir susietoji sistemos. Greitinėje koordinačių sistemoje aerodinaminės jėgos R dedamoji Xa vadinama aerodinaminio pasipriešinimo jėga, dedamoji ašies ya kryptimi – keliamąja jėga Ya, o dedamoji ašies za kryptimi – šonine jėga Za. Vektoriaus R dedamosios susietosios koordinačių sistemos ašių kryptimis vadinamos atitinkamai – išilgine X, normaliąja Y ir skersine Z jėgomis. Abiejų sistemų aerodinaminio momento dedamosios turi vienodą pavadinimą: greičio (išilginės) ašies atžvilgiu – posvyrio momentas (greitinėje sistemoje žymimas Mya, susietojoje – Mx), keliamosios jėgos (normaliosios) ašies atžvilgiu – pokrypio momentas (Mya, My), skersinės (šoninės) ašies atžvilgiu – polinkio momentas (Mza, Mz).

Aerodinaminių jėgų ir momentų dydžiai bei kryptys esant tam tikram skrydžio greičiui ir aukščiui priklauso nuo skraidymo mašinos orientavimo greičio vektoriaus V atžvilgiu ir apibrėžiami atakos kampu α bei slydimo kampu β. Šie kampai nusako greitinės ir susietosios koordinačių sistemų tarpusavio padėtį. Aerodinaminiams skaičiavimams ir skraidymo mašinos judėjimui analizuoti dažnai vietoj aerodinaminių jėgų ir momentų naudojami nedimensiniai dydžiai, apibūdinantys aerodinamines jėgas ir momentus, – aerodinaminiai koeficientai.

6

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką