aerofotogramètrija (aero… + fotogrametrija), aerofotogeodèzija (aero… + foto… + geodezija), aerofototopogrãfija (aero… + foto… + topografija), žemėlapių sudarymas iš aerofotografinių nuotraukų. Naudojamasi monofotogrametriniu (mišriuoju) ir stereofotogrametriniu metodais. Monofotogrametrinis metodas: vietovės objektų išsidėstymo planas (žemėlapis) braižomas iš vienos aerofotografinės nuotraukos, reljefo nuotrauka daroma geodeziniu būdu (tacheometru, menzula). Aerofotografinė nuotrauka apdorojama fototransformatoriumi: šalinami perspektyvos iškraipymai dėl skraidymo aparato posvyrio ir objektų aukščio, keičiamas nuotraukos mastelis. Gaunamas vientisas fotografinis planas (ortofotomozaika), kuriame vietovės objektų detalės parodomos fotografiniais tonais. Po to ortofotomozaika interpretuojama: visi objektai įvardijami, išaiškinami žemėveiksliai, pastatų, kelių paskirtis (lauko interpretavimas), pagal šešėlius ir spalvas nustatoma augalijos rūšys, aukštis (kamerinis interpretavimas). Fotografinį planą su interpretuotais kontūrais ir nubraižytu reljefu galima naudoti kaip topografinį žemėlapį. Stereofotogrametriniu metodu ir situacijos, ir reljefo nuotraukos daromos iš aerofotografinių nuotraukų. Fotografuojama iš dviejų taškų: gaunamos 2 aerofotografinės nuotraukos – stereopora. Iš jos stereofotogrametriniais instrumentais atkuriamas vietovės reljefinis modelis (stereomodelis). Jei pagal aerofotografines nuotraukas atkurti spindulių pluoštai, buvę fotografuojant, orientuoti taip, kad susikirstų (aerofotografinių nuotraukų tarpusavio orientavimas), gaunamas vietovės modelis. Vietovės modelis nustatomas horizontaliai pagal geodezinius atramos taškus (modelio išorės orientavimas). Po to į sudaromojo žemėlapio lapą projektuojami interpretuoti vietovės elementai (kontūrai, horizontalės ir kita). Dažniausiai naudojamas stereofotogrametrinis aerofotogrametrijos metodas. Yra kompiuterinių aerofotogrametrijos būdų; aerofotografinė informacija verčiama skaitmenine (skenuojama). Gautos skaitmeninės aerofotogrametrinės nuotraukos gretinamos pagal vaizdų elementus, sukuriami skaitmeniniai trimačiai modeliai, o iš jų gaunami skaitmeniniai įvairios paskirties žemėlapiai.

1683

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką